การดำเนินธุรกิจ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การดำเนินธุรกิจ

 • 17
  08 2559
  ช่วงวางแผนธุรกิจ

  “อยากเป็นเจ้าของกิจการจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรดี” เป็นคำถามแรกสำหรับคนที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจอาจทำได้หลายวิธี ทั้งการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การซื้อแฟรนไชส์ หรือการซื้อกิจการมาบริหารต่อ ไม่ว่าจะเริ่มต้นวิธีใดผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจควรศึกษาถึงปัจจัยประกอบอื่นๆ ในการทำธุรกิจ อาทิ การรู้จักสินค้าหรือบริการ ตลาดและช่องทางตลาดของสินค้าหรือบริการ คู่แข่งขันหรือความได้เปรียบ เสียเปรียบทางธุรกิจ ทำเลที่ตั้งและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ทักษะความรู้ ความถนัด ความสามารถของตนต่อธุรกิจนั้นๆ ดังนั้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สนามแข่งขัน ผู้ที่จะเริ่มธุรกิจควรให้ความสำคัญในการศึกษาปัจจัยต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมของตนเอง การวางแผนธุรกิจ การศึกษาแบบอย่างการลงทุน รวมทั้งการศึกษาข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่เรานำเสนอนี้จะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจที่จำเป็นที่สามารถช่วยผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ไม่มากก็น้อย ดังคำกล่าวที่ว่า “การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(BSC) ให้บริการสำหรับผู้สนใจลงทุนในกิจการใหม่ โดยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchaise) ทางเลือกหนึงในการลงทุน สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ติดตลาดแล้ว โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ต่อไปในอนาคต แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Business Idea) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนเข้าใจปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจลงทุนในกิจการใหม่ รวมถึงมีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนในด้านต่างๆ

 • 28
  07 2559
  วางแผนธุรกิจ

  ช่วงเวลาการดำเนินธุรกิจ Tipmontha ทดสอบการแก้ไขบทความ