บทความและงานวิจัย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

IDEA การทำธุรกิจ

 • 14
  12 2560
  การใช้งาน Google Drive สำหรับเก็บข้อมูลบน Internet

            ปกติแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ไปมา ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้ว ถ้าขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มาก ก็สามารถทำการส่งผ่าน e-Mail หรือ Line ก็ได้ แต่ถ้าไฟล์ที่ต้องการส่งมีขนาดใหญ่ เช่น ถ้ามากกว่า 25 MB ก็ไม่สามารถส่งได้ หรือในการบันทึกข้อมูลสำรองก็นิยมใช้อุปกรณ์ Thumb Drive แต่ก็มีปัญหาเรื่องการติดไวรัสจากการเสียบอุปกรณ์ อีกทั้งถ้าเราลืมเอา Thumb Drive ไปด้วยก็ไม่สามารถใช้ทำงานได้ แต่ด้วยในปัจจุบันเราสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ทุกที อีกทั้งความเร็วในการเชื่อมต่อก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ           สำหรับ Google Drive เป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีบน Internet ซึ่งหลังจากเชื่อมต่อ Internet แล้วเราก็สามารถ Upload ไฟล์ขึ้นได้ทันที โดยให้บริการฟรีสำหรับ 15 GB แต่ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้ แต่ต้องมีบริการรายเดือนเพิ่มเติม ดังนี้ 100 GB คิด 70 บาท/เดือน และ 1 TB คิด 350 บาท/เดือน           โดยขั้นตอนการใช้งานจะมีรายละเอียดดังนี้                9. ส่วนการ Download กลับไปใช้งาน เราก็สามารถทำได้โดยการคลิกขวา แล้วเลือกคำสั่ง Download File ได้เลย นอกจากนั้นเรายังสามารถแชร์ไฟล์ดังกล่าวให้ทาง e-Mail ได้เช่นกัน ทำการคลิกขวาที่ไฟล์หรือ Folder ที่ต้องการแชร์ เลือกคำสั่ง Share           10. จะปรากฏหน้าต่าง Share with others ให้เลือกใส่ e-Mail Address ของผู้ที่ต้องแชร์ข้อมูลได้ตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Share ด้วยวิธีนี้จะเป็นส่งแต่ลิงค์ เพื่อทำการเปิด Folder เท่านั้น ทำให้สามารถแชร์ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 MB ได้           11. กรณีมีคนแชร์ข้อมูล ให้ทำการเช็ค e-Mail ก็จะเห็นลิงค์ที่ได้แชร์ไว้ ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่ม Open เป็นอันเสร็จขั้นตอน

 • 14
  12 2560
  การใช้งาน Google Slides การสร้างสไลด์นำเสนอ

            สำหรับการสร้างสไลด์เพื่อใช้การนำเสนองานบนโปรแกรม Google Slides ได้จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และสวยงาม ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ดังนี้           1. มีแบบของธีมมาตรฐานให้เลือก           2. รูปแบบเค้าโครงของสไลด์ให้เลือก เป็นเค้าโครงในแต่ละหน้าของสไลด์ว่าควรจะมีการวางหัวเรื่อง ข้อความรายละเอียด หรือรูปภาพอย่างไร เป็นต้น           3. แทรกวัตถุต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบของสไลด์ได้           โดยทั่วไปแล้วหลักในการสร้างสไลด์เราจะไม่ใส่ข้อความตัวหนังสืออย่างเดียวเพราะมันไม่น่าสนใจ เราจะต้องเน้นรูปภาพ แผนภาพ แผนผังการทำงาน ส่วนข้อความก็จะใช้เป็นหัวข้อหลักเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเราต้องทำความเข้าใจแล้วค่อยบรรยายออกมา เราสามารถสร้างวัตถุต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มให้สไลด์ของเรามีความน่าสนใจได้ ดังนี้           ♦ ช่องข้อความ          ♦ ภาพ          ♦ แผนภูมิ          ♦ วิดีโอ          ♦ ข้อความศิลป์          ♦ บรรทัด          ♦ รูปร่าง          ♦ ตาราง          ♦ ภาพเคลื่อนไหว          ♦ หมายเลขสไลด์          ♦ อื่น ๆ           ภาพตัวอย่างการสร้างสไลด์นำเสนอ  

 • 14
  12 2560
  การใช้งาน Google Docs ตอนที่ 3 การใช้งานเอกสารแบบหลายคน

            การใช้สร้างงานเอกสารที่ใช้ในสำนักงานสวนใหญ่คนพิมพ์เป็นคนหนึ่ง และจะมีหัวหน้างานเป็นค้นตรวจ หรือมีการแสดงความคิดเห็นให้เพิ่มตรงนั้น ให้แก้ไขตรงนี้ เป็นต้น บนโปรแกรม Google Docs ได้จัดเตรียมให้เอกสารเราสามารถใช้งานได้หมายคน โดยหลักจากคนแรกสร้างเอกสารเสร็จแล้วก็ให้แชร์เอกสารผ่านทางอีเมล ไปให้พนักงานอีกคนเป็นตรวจหรือแนะนำได้ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมสามารถเลือกการทำงานได้ 3 โหมด ดังนี้           1. โหมดแก้ไข คือ โหมดที่เป็นการใช้งานปกติ ถ้ามีการแก้ไขข้อความ ข้อความก็จะถูกแก้ไขทันที อีกทั้งการแก้ไขก็จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติอีกด้วย           2. โหมดแนะนำ เป็นโหมดที่ใช้ในการแนะนำ ถ้ามีการเพิ่มเติมข้อความ ตัวหนังสือที่เพิ่มเติมจะเป็นสีเขียว และถ้ามีการลบข้อความ ตัวหนังสือที่ถูกลบจะไม่หายไปไหนแต่จะเป็นสีเขียวและถูกขีดฆ่า พร้อมทั้งมีหมายเหตุว่าใครเป็นคนแนะนำอีกด้วย โดยให้เราเลือกว่าจะเลือกแก้ตามหรือเปล่าก็ได้           3. โหมดดู เป็นโหมดแสดงเอกสารทั้งหมดก่อนที่จะสั่งพิมพ์นั่นเอง หมายถึง คำแนะนาต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ยืนยันจะถูกตัดออกไปก่อน           ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสามารถที่เป็นประโยชน์มากทีเดียว เพราะเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารเป็นกระดาษออกมาก่อนเป็นการลดการใช้กระดาษอีกด้วย ภาพตัวอย่างการใช้งานเอกสารแบบหลายคน  

 • 14
  12 2560
  การใช้งาน Google Docs ตอนที่ 2 การสร้างงานเอกสาร

            สำหรับการสร้างเอกสารบน Google Docs โปรแกรมก็ต้องสามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้ในหน้าเอกสาร และต้องสามารถกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งที่เป็นข้อความหรือย่อหน้ากระดาษ เช่น 1. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ เช่น               ♦ เลือกแบบของตัวอักษร              ♦ เลือกขนาด หรือสีของตัวอักษร              ♦ เลือกตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้       2. รูปแบบย่อหน้า           ♦ ตั้งค่ากั้นหน้า กั้นหลัง ระยะเยื้อง          ♦ กำหนดระยะบรรทัด          ♦ ระยะห่างของแต่ละย่อหน้า          ♦ Bullet 3. แทรกวัตถุต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารได้ เช่น           ♦ รูปภาพประกอบ          ♦ ลิงก์เชื่อมโยง          ♦ สมการ          ♦ ภาพวาด          ♦ แผนภูมิ          ♦ ตาราง          ♦ เชิงอรรถ          ♦ อักขระพิเศษ          ♦ เส้นแนวนอน          ♦ เลขหน้า          ♦ สารบัญ          ♦ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภาพตัวอย่างการสร้างงานเอกสาร วิดีโอคลิปสอนการสร้างงานเอกสาร           คำแนะนำในการใช้วิดีโอคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม จะเป็นคลิปสั้น ๆ ประมาณ 5-7 นาที อาจจะพูดเร็วบ้างให้ดูซ้ำ ๆ เข้าใจ จากนั้นให้เปิดคลิปไปด้วยพร้อมทั้งทำตามไปด้วยจะได้ผลเร็วขึ้น

 • 14
  12 2560
  การใช้งาน Google Docs ตอนที่ 1 ภาพรวม

            ถ้าจะพูดถึงโปรแกรมที่ใช้ในสานักงานทั่วไปแล้ว โปรแกรมประเภทพิมพ์จดหมาย ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่จำเป็น เนื่องจากเป็นการทดแทนการใช้เครื่องพมพ์ดีดในสมัยเก่านั่นเอง อาจจะพูดได้ว่าคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องต้องมีโปรแกรมประเภทนี้ ไม่ว่าจะจากค่ายไหนก็ตาม ทั้งที่ต้องเสียเงินซื้อ ให้ใช้ฟรีก็ได้เช่นกัน          1. MS-Word จากค่าย Microsoft          2. Lotus WordPro จากค่าย Lotus          3. Writer จากค่าย OpenOffice          4. Google Docs จากค่าย Google           สำหรับตอนนี้จะขอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Google Docs เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เราใช้งานได้ฟรี และมีข้อดีและข้อเสียอยูู่บ้าง ดังนี้ ข้อดีของโปรแกรม Google Docs           - ไม่ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะใช้งานผ่านโปรแกรม Browser ทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ในการทำงาน          - ข้อมูลถูกเก็บแบบออนไลน์ไว้ที่ Cloud Server ของ Google          - ใช้งานได้ฟรี เพียงแต่สมัครใช้บริการ Gmail เพื่อให้พื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB ก่อน (สมัครได้ฟรี)          - สามารถเปิดไฟล์ของค่ายอื่นได้ ไม่ว่า็น MS-Word หริือ OpenOffice-Writer          - สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ได้หลายประเภท เช่น MS-Word, OpenOffice-Writer, PDF เป็นต้น          - บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง          - มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยูู่เสมอ          - มีระบบป้องกันไวรัสอยู่ในระบบของ Google ข้อเสียของโปรแกรม Google Docs          - ความสามารถยังน้อยกว่า MS-Word เช่น การทำจดหมายเวียน หรือการตัดคำ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นความสามารถทั่วไปถือได้ว่าเพียงพอแล้วในการใช้งาน          - อาจจะโดน Hack ข้อมูลได้ถ้าเราไม่ระวังเรื่อง Password ให้ดี          - อาจไม่คุ้นเคยกับหน้าตา โดยเฉพาะเมนูคำสั่งต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวบ้าง          - ถ้าไม่มีสัญญาณ Internet จะไม่สามารถทำงานได้ ภาพรวมของหน้าจอโปรแกรม Google Docs           จากหน้าตาโปรแกรมตามรูปด้านบนจะเห็นว่า ค่อนข้างเป็นมาตรฐานของโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไปอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเมนูบาร์ ทูลบาร์ หรือหน้ากระดาษสำหรับพมพ์เอกสาร ก็นับว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับการปรับตัวเท่าไร