ติดต่อขอคำปรึกษา

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ติดต่อขอคำปรึกษา

เจ้าหน้าที่ด้านไอที

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสากรรม(BSC) ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร02-354-1538
เว็บไซต์https://bsc.dip.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

*
*
*
*

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก