การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

Idea การทำธุรกิจ ธุรกิจที่มาแรง ในปี พ.ศ.2016

    นโปเลียน ฮีล (Napoleon Hill) เป็นนักเขียน และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่า “ทุกๆ ความสำเร็จ และความร่ำรวยของเศรษฐีที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เอง มีจุดเริ่มต้นมาจากไอเดียเล็กๆ” วิธีในการสร้างไอเดียอย่างง่าย มี 2 วิธี คือ การคิดเพื่อที่จะทำในสิ่งที่รักและถนัด เช่น คุณเป็นคนรักสุขภาพและชอบการทำอาหาร ก็อาจคิดทำธุรกิจร้านอาหารเพื่อคนรักสุขภาพได้ และอีกวิธีหนึ่งคือ การคิดเพื่อสร้างคุณค่าบางอย่างที่คนอื่นยังมองไม่เห็น เช่น ที่พักของคนงานอยู่ไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมมาก คุณอาจสร้างหอพักในพื้นที่ที่เหมาะสมและใกล้กว่าที่มีอยู่

    ปัจจุบันเราเข้าสู่มนุษย์ในยุค Gen Y (ผู้ที่มีอายุช่วง 22-36 ปี) เป็นกลุ่มคนในวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวข่าวสาร การเรียนรู้เทรนด์ธุรกิจใหม่ตามยุคสมัย และนำมาต่อยอดสร้างความแตกต่าง “ยิ่งแปลก ยิ่งแตกต่าง ยิ่งเข้าเป้า” โอกาสในการคว้าความสำเร็จในธุรกิจก็ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป สำหรับไอเดียการทำธุรกิจในปี พ.ศ. 2560 เว็บไซต์ “Smeleader.com “ ได้รวบรวมไอเดียการทำธุรกิจที่มาแรงไว้ 12 ไอเดีย ซึ่งท่านผู้อ่านอาจจะเคยผ่านตามาบ้างแล้ว หรือบางธุรกิจอาจไม่ได้อยู่ในความคิดมาก่อน

1. อาหารพร้อมรับประทาน

    เนื่องจากตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและความสะดวกสบาย โดยกลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโต 6-7% ในช่วง 5 ปีข้างหน้าและได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกอย่างรวดเร็วในปีหน้า

2. นมถั่วเหลือง นมวัวสดแบบพรีเมี่ยม โยเกิร์ตรสธรรมชาติ

    จากการเติบโตของกระแสคนรักสุขภาพ หนุนให้สินค้าในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโต 7-10% ในปี 2017 โดยจะเน้นกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยกลุ่มผู้รักสุขภาพให้ความสนใจคุณภาพและความปลอดภัยมากกว่าราคา

3. เครื่องดื่มหรือ ขนมรสชาติแปลกใหม่

    ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยแต่กลับมีอำนาจซื้อสูงและยินดีจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง เน้นความแปลกใหม่สะดุดตา เมื่อซื้อแล้วทำให้รู้สึกเป็นผู้นำกระแสของกลุ่ม

4.บริการจัดส่งวัตถุดิบ

    ให้บริการจัดส่งวัตถุดิบ ล้าง ปอกเปลือก หั่น และเครื่องปรุงต่างๆ ที่พร้อมสำหรับประกอบอาหารในปริมาณที่พอเหมาะสำหรับอาหารหนึ่งมื้อ โดยจะมีคู่มือพร้อมรูปประกอบ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการทำอาหารชนิดนั้นๆ ซึ่งผู้บริโภคสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เที่ยงตรงกว่าการออกไปทานร้านอาหารนอกบ้าน และเลี่ยงหนีปัญหาการจราจร

5.ธุรกิจบริการรถเช่าระยะสั้น

    เป็นการให้บริการเช่ารถสำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับการเดินทางด้วยระยะทางหรือเวลาสั้นๆ ภายในเมือง โดยธุรกิจลักษณะนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคที่ไม่มีความต้องการซื้อรถยนต์ หรือผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบชุมชนเมือง โดยผู้บริโภคไม่ต้องมีรถเป็นของตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล และซ่อมบำรุงจากการสึกหลอของรถยนต์

6.เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา

    ประเทศไทยมีต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า 25 ปี จำนวนมาก ซึ่งจะให้ผลผลิตน้ำยางน้อยลง ทำให้เกษตรกรต้องโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ ส่งผลให้มีไม้ยางพาราออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก การส่งออกไม้ยางพาราของไทยไปยังจีนคาดว่าจะยังเติบโตขึ้นในอนาคต จากทั้งการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอสังหาริมทรัพย์ในจีน โดยผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการออกแบบเพื่อให้สามารถแข่งขันกับมาเลเซียและจีนได้

7. กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

    จํานวนผู้สูงอายุ (วัย 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุจำนวนสูงถึง 13.6 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ โดยคาดว่าสินค้ากลุ่มต่อไปนี้จะมีการเติบโต

      – บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

      – ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อชะลอวัย

      – สินค้าเน้นทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

      – ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

8.ธุรกิจโดรน และอุปกรณ์

    ตลาดอากาศยานไร้คนขับของไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 30% เริ่มเห็นการนำโดรนไปใช้งานเชิงพาณิชย์มากขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตแผนที่ การตรวจตราภายในอาคาร ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ การถ่ายภาพ และธุรกิจสื่อเป็นหลัก

9.สมาร์ทฟาร์มมิ่ง

    ในอนาคตความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรและเนื้อสัตว์ต่อคนจะเพิ่มขึ้นมาก จากจำนวนประชากรโลก เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะพัฒนาระบบซึ่งออกแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับพันธุ์พืช และสภาวะอากาศของไทยในราคาไม่สูงนัก

10. อาหารเสริมบำรุงร่างกาย สมอง และสายตา

    ตลาดที่มีศักยภาพในการซื้ออาหารเสริม เป็นกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน และวัยกลางคน (อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป) สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ และการใช้สายตามากเกินไป จากพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนได้ว่าเมื่อผู้บริโภคมีอายุมากขึ้นก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าความสวยความงาม สอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ทั้งเพศชาย และหญิงมีแนวโน้มออกกำลังกายเพื่อดูแลตัวเองมากขึ้น

11.บริการขนส่ง

    ในไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยมีปัจจัยหนุนจากพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่คุ้นชินและหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นประกอบกับการจับจ่ายต่อครั้งที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยการเติบโตดังกล่าวจะทำให้เกิดอุปสงค์โดยตรงต่อการขนส่งสินค้าที่ซื้อขายทางระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มากขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของตลาดได้

12.สถาบันสอนออนไลน์

    ผู้บริโภคจำนวนมากต้องการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การเรียนแบบออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะสามารถลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และเลือกบทเรียนได้ตรงตามความต้องการ รูปแบบการสอนมีทั้งสอนสดและแบบวีดีโอ ในส่วนของผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำและสามารถขายทักษะได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงเรียนเหมือนในอดีต

    นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไอเดียการทำธุรกิจที่น่าสนใจ นอกจาก 12 ไอเดียนี้แล้ว ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น บริการทำอาหาร ธุรกิจเครื่องสำอาง บริการล้างแอร์ การบริการด้านการท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งหลายธุรกิจเป็นไอเดียที่คุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เพื่อตอกย้ำถึงกระแส และแนวโน้มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบางธุรกิจอาจเป็นสิ่งใหม่นับว่าเป็นการจุดประกายความคิดให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการได้นำไปผนวกเพื่อต่อยอดธุรกิจ (DooiDeas, 2016)