การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แนวโน้มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ปี 2560

    อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คาดว่าจะเติบโตตามการขยายตัวของคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ ส่วนตลาดต่างประเทศ การส่งออกไปยังตลาดเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV มีแนวโน้มมากขึ้น โดยกลุ่มที่ขยายตัวดีจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก และกลุ่มเครื่องนอน แต่ยังต้องระวังเรื่องความสามารถในการแข่งขันของสินคาไทย ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากค่าแรงงาน ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงในปี 2560 สหภาพยุโรป จะออกกฎระเบียบ เพื่อตรวจสอบที่มาของไม้ที่นำมาใช้ในการผลิตด้วย

    ในปี 2559 สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีการขยายตัวดี เช่น คอนโดมิเนียมที่ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งถือเป็นอัตราที่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี สำหรับสถานการณ์ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปีนี้ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีฉุดกำลังซื้อของตลาดต่างประเทศ

    แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปี 2560 ตลาดในประเทศ คาดว่าจะเติบโตตามการขยายตัวของโครงการคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ ส่วนตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มส่งออกไปยังตลาดเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จากเดิมที่เน้นตลาดสหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งในการปรับสัดส่วนตลาดมายังกลุ่มอาเซียน จำเป็นต้องมีการปรับผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของคนเอเชีย ซึ่งอาจจะเล็กกว่าที่ส่งออกไปยุโรป ส่วนเฟอร์นิเจอร์กลุ่มเครื่องใช้ในบ้านซึ่งจะมีแฝงความเป็นวัฒนธรรม อาจจะต้องปรับสีสัน และดีไซน์ให้สอดรับความต้องการลูกค้า แต่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจะไม่เน้นเรื่องวัฒนธรรมมากนัก

    ในปี 2560 ยังคาดการณ์ว่า สินค้าสำคัญที่ขยายตัวคือ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก และกลุ่มเครื่องนอน และตลาดใหม่อย่างประเทศเมียนมา ถือเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อดี เพียงแต่กฎระเบียบของประเทศเมียนมายังไม่เอื้ออำนวยมากนัก สำหรับช่องทางการตลาดจะเป็นการขายตรง และเน้นการทำแบรนด์และผลิตสินค้าที่มีดีไซน์มากขึ้น โดยมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าระดับ B ลงมา ปัจจัยเสี่ยง : ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยทั้งด้านต้นทุนแรงงาน ราคาวัตถุดิบ ในปี 2560 สหภาพยุโรป (อียู) จะออกกฎระเบียบ เพื่อตรวจสอบที่มาของไม้ที่นำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยรายละเอียดระบุไม่ให้ใช้ไม้ที่มาจากการบุกรุกป่า

    ทั้งนี้ ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจ (GDP) ไทยในปี 59 เติบโตเพิ่มเป็น 3.3% จากเดิมคาดว่าจะเติบโตในระดับ 3% เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรายได้เกษตรกรที่เริ่มดีขึ้น รวมทั้งการบริโภคภาครัฐเพิ่มขึ้นจากงบกลางปี และการส่งออกติดลบน้อยลง

    ในปี 2559 ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 12 สำหรับครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานต้องการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของคนไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้านนายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตลาดเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัยขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคอนโด รวมทั้งผู้ประกอบการได้ปรับการออกแบบสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คาดว่าแนวโน้มการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไปต่างประเทศ ในปี 2559 มีอัตราขยายตัว 2-3 เปอร์เซ็นต์

    นายกีรติ เสริมประภาศิลป์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ 102,988 ล้านบาท ขยายตัว 13.8% คาดว่าตลอดปี 2559 มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์จะอยู่ที่ 124,000 ล้านบาท ขยายตัว 14% สูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 5% ขณะที่ประเมินตลาดในประเทศมีมูลค่าใกล้เคียงยอดส่งออก ทำให้รวมทั้งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท

    ขณะที่ในปี 2560 คาดว่าตลาดในประเทศยังเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10% ตามการขยายตัวของโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนการส่งออกเชื่อว่ายังขยายตัวต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10% เช่นกัน หลังจำนวนประเทศที่นำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20 ประเทศทั่วโลก จากเดิมที่มีสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก แต่ปัจจุบันมีการส่งออกไปยังตลาดใหญ่อื่นๆ ทั้งออสเตรเลีย อินเดีย จีน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาเซียน ที่มีเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด มูลค่าปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด

    ทั้งนี้ ในปีหน้าคาดว่าตลาดอาเซียนจะมีแนวขยายตัวมากขึ้น ด้วยเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงโดยเฉพาะเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พบว่ามีความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่อยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศเหล่านี้ ซึ่งโตตามภาคการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้ความต้องการ ด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามที่มีการส่งออกมากที่สุดในกลุ่มประเทศ อาเซียน ทั้งเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปและวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตในเวียดนาม

    ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนจับกลุ่มเป้าหมายระดับกลางและระดับบน โดยคำสั่งซื้อส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทระดับ 5 ดาว ซึ่งหากจะแข่งขันตลาดเฟอร์นิเจอร์ระดับล่างสำหรับประเทศไทยเป็นไปได้ยาก เนื่องจากกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตที่ไม่สามารถสู้จีนได้ ด้วยมีค่าแรงงานขั้นต่ำภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นส่วนและวัตถุดิบในปี 2559 เติบโตเพิ่มขึ้น 14% ในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่า 102,988 ล้านบาท พร้อมคาดการณ์มูลค่าการส่งออกในปี 2559 อยู่ที่ 1.24 แสนล้านบาท ส่วนภาพรวมการค้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศตลอดทั้งปีนี้คาดมีมูลค่า 2 แสนล้านบาท

    ปัจจุบันมีสมาชิกในสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย 500 กว่าราย ยังไม่มีแผนการย้ายฐานการผลิตไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนเพื่อลดต้นทุน แต่จะใช้กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยเน้นเจาะกลุ่มระดับกลางและระดับบนในกลุ่มประเทศอาเซียนและซีแอลเอ็มวี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาคมจัดงานทีเอฟเอ พรีเมียม เฟอร์นิเจอร์ เอาต์เล็ต งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส่งออกระดับพรีเมียม ครั้งแรกของไทย พร้อมงานไทยแลนด์ เบสต์บาย 2016 มีสมาชิกร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 100 ราย จัด ขึ้นวันที่ 21-25 ธ.ค. 2559 คาดสร้างรายได้ในงานราว 150 ล้านบาท