คุณภาพและมาตรฐาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

อาหารใดบ้างที่ต้องมีฉลาก

อาหารที่ต้องมีฉลาก

    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก กำหนดให้อาหารดังต่อไปนี้ต้องมีฉลาก

กลุ่ม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ มี 17 ชนิด ได้แก่

1.1 นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กเล็ก
1.2 อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กเล็ก
1.3 อาหารเสริม สำหรับทารกและเด็กเล็ก
1.4 น้ำนมโค
1.5 นมปรุงแต่ง
1.6 นมเปรี้ยว
1.7 ไอศกรีม
1.8 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (Hermetically sealed container)
1.9 ผลิตภัณฑ์ของนม (Diary product)
1.10 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
1.11 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
1.12 น้ำแข็ง
1.13 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
1.14 สีผสมอาหาร
1.15 วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร
1.16 วัตถุเจือปนอาหาร
1.17 โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมไซคลาเมต

กลุ่ม 2 อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานมี 31 ชนิด ได้แก่

2.1 น้ำมันและไขมัน 2.2 น้ำมันถั่วลิสง 2.3 เนย
2.4 เนยเทียม 2.5 กี 2.6 อาหารกึ่งสำเร็จรูป
2.7 น้ำมันเนย 2.8 น้ำปลา 2.9 ส้มสายชู
2.10 ครีม 2.11 น้ำมันปาล์ม 2.12 น้ำมันมะพร้าว
2.13 ชา 2.14 น้ำนมถั่วเหลือง ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2.15 กาแฟ
2.16 แยม เยลลี มาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2.17 เครื่องดื่มเกลือแร่ 2.18 รอยัลเยลลีและ ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
2.19 น้ำผึ้ง 2.20 น้ำแร่จากธรรมชาติ 2.21 เนยแข็ง
2.22 ซอสบางชนิด 2.23 น้ำที่เหลือจากผลิตภัณฑ์โมโนโซเดียมกลูตาเมต 2.24 ไข่เยี่ยวม้า
2.25 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 2.26 ข้าวเติมวิตามิน 2.27 ช๊อกโกแลต
2.28 อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 2.29 เกลือบริโภค 2.30 อาหารที่มีสารปนเปื้อน
2.31 อาหารที่มีกัมมันตรังสี    

กลุ่ม 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้ต้องมีฉลากมี 14 ชนิด ได้แก่

3.1 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 3.2 แป้งข้าวกล้อง
3.3 น้ำเกลือปรุงอาหาร 3.4 ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3.5 ขนมปัง 3.6 หมากฝั่งและลูกอม
3.7 วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี 3.8 กรรมวิธีการผลิตอาหารซึ่งมีการใช้กรรมวิธีการฉายรังสี
3.9 ผลิตภัณฑ์กระเทียม 3.10 วัตถุแต่งกลิ่นรส
3.11 อาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ 3.12 อาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้
3.13 อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ 3.14 การแสดงฉลากของอาหาร พร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูป ที่พร้อมบริโภคทันที

กลุ่ม 4 อาหารทั่วๆ ไป (อาหารอื่นนอกจากอาหารกลุ่ม 1-3)

    จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทจะต้องมีฉลาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดๆ ผู้ผลิตทุกรายก็จะต้องให้ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของตนเองมีฉลากสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสารกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการบอกถึงตราสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อผู้ผลิต ส่วนประกอบ วิธีการใช้งาน รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งาน และวันหมดอายุ นอกจากข้อมูลที่ผู้ผลิตต้องการสื่อสารกับลูกค้าแล้ว ในทางการตลาดฉลากสินค้าที่มีความสวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลัษณ์ก็สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคให้หยิบสินค้ามาดู จนอาจจะก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้