การปรับปรุงผลิต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การสร้าง Key Visual ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ตอน 3)

   เมื่อ Key Visual คือ ภาพสื่อสารหลักที่เราเลือกใช้เมื่อต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ บางครั้งเราอาจเลือกไม่ถูก หรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เลือก เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่ คำตอบคือ เราต้องคาดการณ์จากพื้นฐานข้อมูลทางการตลาดและจากการค้นคว้าเพื่อการเดาใจผู้บริโภคให้ได้ใกล้เคียงที่สุด เครื่องมือที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อที่จะให้ได้ภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) ที่เหมาะสมที่สุดคือ แผนผังความคิด (Mind Map) เป็นการสร้างแผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เริ่มจากผลิตภัณฑ์

   เราเลือกวัตถุดิบจากแผนผังความคิด (Mind Map) ซึ่งจะต้องทำให้หลากหลายที่สุด เพื่อจะได้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดมาออกแบบ โดยการสร้างผังคล้ายใยแมงมุม เริ่มจากผลิตภัณฑ์ แล้วคิดต่อความเชื่อมโยงออกไปเรื่อยๆ โดยปล่อยสมองให้โล่ง โยงความสัมพันธ์แบบอิสระ แล้วจะได้คำสำคัญ มาเป็นองค์ประกอบของภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารได้ดีที่สุด

เขียนผลิตภัณฑ์ลงในวงเพื่อเป็นการตั้งต้น

 

   ตัวอย่างของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซุปสต็อคหรือซุปไก่สำเร็จรูปของแบรนด์ต่างๆ ที่มีการออกแบบมากมายหลายหลาก มาดูการจับคำสำคัญมาแปลงเป็น Key Visual จากการทำแผนผังความคิด (Mind Map) เหล่านี้

   การปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ จะทำให้เกิดจินตนาการที่ไม่จำกัด อาจได้เจอความเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องใหม่ๆ สู่การออกแบบที่ไม่ซ้ำซากจำเจ ดังจะเห็นได้ใน Mind Map ตัวอย่างข้างบน เมื่อเราเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ คือ ซุปไก่ เราก็จะนึกถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับซุปไก่ โดยไม่ต้องนึกถึงความเป็นไปได้ ไม่ต้องนึกถึงข้อจำกัดใดๆ เราจะได้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น จากซุปไก่ เราจะนึกถึงการเคี่ยว เพราะกว่าจะได้ซุปไก่ที่มีรสชาติเข้มข้น เราต้องนำไก่มาต้มมาเคี่ยวเป็นเวลานาน การเคี่ยวก็ต้องใช้หม้อ เคี่ยวนาน ต้องนับจับเวลา ว่านานเท่าใดก็ต้องมีนาฬิกา มีช้อนคอยคน เมื่อมีความร้อนมาเกี่ยวข้อง ก็ต้องมีเตา เตานั้นมีหลายรูปแบบนึกไปได้ถึง เตาแก๊ส เตาถ่าน สารพัดจะนึกและจินตนาการ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก

   จากคำๆ แรก ซุปไก่ ยังโยงใยไปที่คำอื่นๆ นอกจากการเคี่ยว ยังมีไก่ ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ พาให้นึกไปถึงไก่พันธุ์ต่างๆ เช่น ไก่บ้าน ไก่ฟาร์ม สู่เล้าไก่ ฟาร์มไก่ ยังมีน้ำซุปและเครื่องปรุง เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส นึกถึงคนปรุง คือพ่อครัว เมื่อนึกถึงพ่อครัวจะนึกต่อไปถึงครัว เครื่องครัว กระทะ มีด เขียง เมนูอาหาร เป็นผังความคิดที่รวบรวมสิ่งที่นึกได้ บันทึกไว้เป็นหลักฐาน เมื่อนึกไม่ออกจะได้หยิบมาทบทวน ถ้าหากเรานึกไว้แต่ไม่สร้างผังความคิดนี้ บางทีอาจจะหลงลืม ตกหล่น พลาดคำสำคัญที่จะนำมาออกแบบได้

ภาพซ้าย: เมื่อนึกถึงแบรนด์อย่างเดียว ออกแบบโดยใช้ชื่อแบรนด์เท่านั้น บรรจุภัณฑ์ให้ความรู้สึกถึงความเป็น Homemade สไตล์แบบคุณแม่บ้านทำเอง ติดฉลากง่ายๆ ด้วยตนเอง ภาพขวา: 1.เมื่อนึกถึงน้ำซุป ออกแบบโดยใช้แบรนด์+น้ำซุป ในรูปแบบของการรินจากหม้อที่ใช้เคี่ยวมายาวนาน แสดงถึงความสดใหม่สู่ถ้วยบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้ 2.ภาพน้ำซุปร้อนๆ ควันกรุ่นในถ้วยพอร์ซเลนสีขาวสะอาดชวนรับประทาน

 

ภาพซ้าย: เมื่อนึกถึงไก่ นำภาพไก่มาเป็น Key Visual เรียบง่าย ไม่ต้องใช้ภาพไก่จริงๆ แต่ใช่เป็นภาพกราฟฟิกแบบดูเบาๆ สบายๆ ภาพขวา: เมื่อนึกถึงหม้อซุป ช้อนเคี่ยว ใช้อิริยาบทการตักแบบเน้นๆ เพื่อสร้างจุดมองที่น่าสนใจ น่ารับประทาน

 

;ภาพซ้าย: เมื่อนึกถึงส่วนผสมและเครื่องปรุงอื่นๆ แล้วนำมาเป็นภาพประกอบร่วมด้วย ภาพขวา: เมื่อนึกถึงเมนูอาหารอร่อยๆ ที่ใช้น้ำซุปนี้มาปรุง

 

   เมื่อนึกถึงพ่อครัว นึกถึงเจ้าของสูตร ก็สามารถนำมาเป็น Key Visual ที่ทำให้ภาพบรรจุภัณฑ์ดูแปลกตาไปกว่าน้ำซุปสต็อคไก่ทั่วๆ ไป

 

   แผนผังความคิด (Mind Map) คือคำตอบที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากเราจะได้ค้นคว้าไปในตัวแล้ว ยังได้ปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ เปิดรับสิ่งที่อาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อน ได้หลุดออกจากการใช้ภาพสื่อที่เหมือนๆ กับคู่แข่ง ไปสู่ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร