การปรับปรุงผลิต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การสร้าง Key Visual ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ตอน 2)

   เราเคยพูดถึงการหาภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) และวิธีใช้ วงแห่งความสัมพันธ์ (The Circles of Relationship) ในการหาภาพที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใส่ในหน้าบรรจุภัณฑ์ และการตัดสินใจเลือกภาพสื่อสารหลักนั้น จากการจัดหมวดสิ่งที่สามารถนำมาใช้โดยส่วนใหญ่แล้ว จะแบ่งได้เป็นสามหมวดหลัก คือ

     1. การใช้ แบรนด์ (Brand)

     2. การใช้ ผลิตภัณฑ์ (Product)

     3. การใช้ กลุ่มเป้าหมาย (Target)

   ไม่ว่าจะเลือกหมวดใดมาใช้ ขอให้มั่นใจในสิ่งที่เลือกว่าสื่อสารได้ เราอาจเลือกแบรนด์ (Brand) เพียงอย่างเดียวก็ได้ หรือเราอาจจะเลือกแบรนด์และผลิตภัณฑ์ หรือเราอาจเลือกมาใช้จากทั้งสามหมวด เพื่อความชัดเจนในการสื่อสารกับผู้บริโภค แต่ละสิ่งที่เลือก จะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด

1. การเลือกสื่อหลักจากแบรนด์ (Brand as Key Visual)

   โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้แบรนด์มาเป็นภาพการสื่อสารหลัก มาจากเหตุผลว่าต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ แบรนด์นี้สื่อได้จาก ชื่อของแบรนด์เอง สีของแบรนด์ รูปร่างรูปทรงของ แบรนด์ และลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์

ภาพซ้าย:การใช้ชื่อแบรนด์ ภาพขวา:การใช้สีของแบรนด์

 

ภาพซ้าย:การใช้รูปร่างของแบรนด์ ภาพขวา:การใช้ลวดลายของแบรนด์

 

   จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นยอดนิยม เป็นที่รู้จักมากมาย เลือกที่จะบอกซ้ำๆ แค่ชื่อบนบรรจุภัณฑ์ ไม่ต้องบอกสรรพคุณ ไม่ต้องอวดอ้างคุณประโยชน์ ขอให้ผู้บริโภคจำแบรนด์ได้ จำสิ่งดีๆ ที่แบรนด์มอบให้เสมอมา เพียงแค่ได้เห็นชื่อ สี รูปทรง หรือลวดลาย ก็จำได้ และการใช้วิธีนี้ก็จะเน้นย้ำให้จดจำทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวกับแบรนด์นี้

2. การเลือกสื่อหลักจากผลิตภัณฑ์ (Product as Key Visual)

   การใช้ภาพผลิตภัณฑ์มาเป็นภาพสื่อสารหลักมักเป็นทางเลือกแรกของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือนักออกแบบที่จะนำเสนอสินค้าแบบตรงๆ และมีความชัดเจนให้กับผู้บริโภค ถ้าเป็นผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าพื้นฐานทั่วไป ย่อมจะอยากเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก่อน แต่ก็มีผู้บริโภคบางส่วนต้องการความท้าทาย หรือการอ่านความคิดของนักออกแบบว่านำเสนออะไรที่ให้เขาต้องใช้สมอง ตีความ และจินตนาการต่อไปได้มากมาย การต้องใช้ความคิดที่ล้ำลึกมากกว่าธรรมดาถือเป็นการช่วยสร้างคุณค่า ความฉลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ทางหนึ่ง

   การสื่อด้วย ผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภัณฑ์หมายถึง การสื่อด้วย ลักษณะผลิตภัณฑ์(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลักษณะประโยชน์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลักษณะวิธีการใช้งานและโอกาสการใช้งาน ลักษณะแสดงความคุ้มค่าและราคา

   การสื่อด้วย ลักษณะผลิตภัณฑ์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ทางตรงหมายถึง การใช้ภาพลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ในแบบที่บรรจุอยู่ข้างในบรรจุภัณฑ์ เป็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้น อาจมีการตกแต่งภาพเล็กน้อย เพื่อให้ดูสวยงามขึ้น เช่นเพิ่มสี เพิ่มความเนียนของพื้นผิว หรือจัดองค์ประกอบอื่นๆ เสริมเล็กน้อย เพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น ทางอ้อมหมายถึง การใช้ภาพที่มีความเป็นผลิตภัณฑ์แฝงอยู่ เป็นการบอกเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยปล่อยส่วนที่เหลือให้ผู้บริโภคคาดเดาและเข้าใจได้ เช่น การใช้ภาพที่เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบ เพื่อเน้นย้ำการคัดสรรวัตถุดิบที่มีความพิถีพิถัน ภาพสถานที่ที่เป็นแหล่งที่มา หรือแหล่งผลิตที่มีความสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ หรือภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ภาพซ้าย:การใช้ภาพผลิตภัณฑ์โดยตรง ภาพกลาง:การใช้ภาพส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ภาพขวา:การใช้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ตรงๆ เช่นใช้ภาพคนปลูกกาแฟแทนภาพเมล็ดกาแฟ

 

   การสื่อด้วย ลักษณะประโยชน์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สื่อในลักษณะของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง มีสรรพคุณดีอย่างไร หรือสื่อข้อดีข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นเข้าไปลึกกว่าแค่เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร สร้างความอยากได้ในประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ภาพซ้าย:การใช้ภาพผลหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ภาพกลาง:การใช้ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ภาพขวา:การใช้จุดเด่นคือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อสร้างพลังงาน

ภาพซ้าย: การใช้ภาพวิธีการใช้งานของมีดลักษณะต่างๆ แทนการอธิบายด้วยคำพูด ภาพขวา:การใช้ภาพบรรยากาศช่วงเวลาเช้ามาอธิบายว่าเป็นกาแฟที่เหมาะกับทุกๆ เช้า

 

   การสื่อด้วย ลักษณะวิธีการใช้งานและโอกาสการใช้งาน ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจเป็นของใหม่ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ถึงจะได้ผลเต็มที่ จึงควรเน้นในเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นๆ หรือแม้แต่จะต้องใช้มันในโอกาสไหนก็ควรจะต้องบอก เพราะผู้บริโภคอาจใช้ไม่ถูกโอกาสหรือเมื่อถึงโอกาสใช้ก็ไม่นำมาใช้ ทำให้การบริโภคสินค้าน้อยและทิ้งช่วงเกินไป เป็นต้น

   การสื่อด้วย ลักษณะแสดงความคุ้มค่าและราคา บรรจุภัณฑ์มีส่วนในการทำให้ผู้ปริโภคมองว่าแพงหรือถูกได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบที่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกนั้น บางครั้งการใช้ภาพ สี หรือแม้แต่วัสดุ ก็มีส่วนทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูคุ้มค่าสมราคาได้ การทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าราคาไม่แพง คุ้มกับเงินที่เสียไป ทำให้ไม่ลังเลที่จะจ่ายให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ภาพซ้าย: การพิมพ์ด้วยสีน้อย ใช้คำพูดเท่าที่จำเป็น ดูเหมือนการเน้นขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้บวกค่าบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ภาพขวา: การใช้ภาพตัวเลขการให้ปริมาณเพิ่มในราคาเดิม ทำให้ดูคุ้มค่าน่าซื้อ

 

3. การเลือกสื่อหลักจากกลุ่มเป้าหมาย (Target as Key Visual)

   การใช้ภาพกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคมาเป็นภาพสื่อสารหลักมักเป็นการเสริมให้บรรจุภัณฑ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าสิ่งนี้ทำมาเพื่อเขา โดยไม่ต้องสงสัยหรือคาดเดาว่าจะใช้ได้หรือเปล่า

   การสื่อด้วยกลุ่มเป้าหมายลงบนบรรจุภัณฑ์หมายถึง การสื่อด้วย ลักษณะผู้บริโภคทางกายภาพและผู้บริโภคทางจินตภาพ ทางกายภาพคือลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น หญิง ชาย เด็ก ผู้สูงวัย ส่วนทางจินตภาพคือลักษณะภายในจิตใจที่มองไม่เห็น เช่น ความชอบ พฤติกรรม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เราจะมองไม่เห็นจากการมองเพียงครั้งเดียว

ภาพซ้าย: ซุปซองสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาและเร่งรีบมองเห็นได้เป็นกายภาพ ภาพขวา: วอดก้าสำหรับผู้หญิงนักเดินทางที่ชอบสังคมและความสุนทรีย์ เป็นจินตภาพ