การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ความสำคัญของนวัตกรรมต่อการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0

    ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ “ไทยแลนด์ 4.0” กันก่อน โดยทุกท่านคงเคยได้ยินจนติดหูกันดีแล้วสำหรับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน (ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ)และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ในศตวรรษที่ 21 ได้ เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้กับคำว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ต้องขอเล่าถึงที่มาที่ไปของยุค 4.0 กันก่อน

    ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเริ่มแรกเน้นการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์เพื่อเก็บผลิตจากสัตว์อาทิ นม ขนสัตว์ และเนื้อสัตว์ แบบนี้เรียกว่ายุค “1.0” จากนั้นประเทศไทยได้พัฒนาสู่ยุค “2.0” โดยเน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นเพียงอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตเครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า การผลิตเครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

    ต่อมาประเทศไทยได้เรียนรู้และเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ รวมถึงมีนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศกลับมาพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุค “3.0” ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตรถยนต์ส่งออก การผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมกลั่นเคมี ปิโตรเลียม ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงยุค 3.0 รายได้ประเทศไทยยังอยู่ในระดับปานกลางซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยจะตามกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ทัน จึงต้องเร่งพัฒนาความสามารถของคนในประเทศ รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆเพื่อจะก้าวเข้าสู่ยุค “4.0” อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น

    ไทยแลนด์ 4.0 มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยอาศัย “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากที่เน้นอุตสาหกรรมที่ผลิตปริมาณมากๆ ไปเน้นความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีให้มากขึ้น เปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิม ไปสู่เกษตรกรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการที่เรียกว่า “Smart Farming” ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช้แรงงานในสวนเหมือนในอดีต ในส่วนของ SMEs มีแนวทางให้ SMEs เปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงมีทักษะของแรงงาน และใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการเช่นกัน แน่นอนว่าหากสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นประเทศไทยจะมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างภาคภูมิ ด้วยว่าเรามีพื้นฐานด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างดีหากใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้ว เราจะต้องแข็งแกร่งไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอน

    ไทยแลนด์ 4.0 จะเน้นพัฒนาวิยาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาเพื่อต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆต่อไป แบบนี้เรียกว่า “นวัตกรรม” หมายถึงการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้อย่างมหาศาล มิใช่เป็นเพียงวิจัยเพื่อประดิษฐ์ต้นแบบเท่านั้น

ที่มาของรูปภาพ :

1. http://edge.rit.edu/edge/P08400/public/Mission%20Statement
2. http://www.picturesof.net/pages/100615-005147-208053.html
3. https://www.123rf.com/stock-photo/chemical_industry.html
4. http://blog.ebv.com/tsn-enables-fourth-industrial-revolution

    ทางรอดเดียวของ SMEs ไทยคือการปรับตัวเท่านั้น ย้ำเลยว่าต้องรวดเร็วด้วย และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้นั่นคือปัจจัยอย่างหนึ่งของการปรับตัว จะมัวแต่มองหาธุรกิจตามแบบที่คนรุ่นหลังทำแล้วสำเร็จก็ไม่ได้แล้วมันเก่าเกินไป เราจะกลายเป็นเหยื่อในทะเลสีเลือด (ตามหลักกลยุทธ์น่านน้ำสีแดง) ที่มีการแข่งขันแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันมากจนเกินไป แม้ในมุนของผู้บริโภคจะได้ประโยชน์แต่ในมุมของผู้ประกอบการเราจะเสียอำนาจการต่อรองด้านราคาในทันที ฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะเรียนรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงหาทีมงานที่มีคุณภาพเพราะอย่าลืมว่าทำงานเป็นทีมก้าวกระโดได้เร็วกว่า

    ขั้นตอนการขายก็จำเป็นต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเช่นกัน เช่น การตลาดออนไลน์ เพราะปัจจุบันจะให้มานั่งเปิดร้านรอลูกค้าเดินมาติดต่อ หรือเราเดินทางไปหาลูกค้าด้วยตนเองมันไม่ทันสมัยแล้ว ไม่ทันคู่แข่งด้วย ทุกวันนี้โลกเชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์เน็ตลูกค้าเข้าถึงผู้ผลิตโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง (สำหรับกรณียอดซื้อมากๆ) ที่สำคัญภาพลักษณ์ของกิจการเป็นสิ่งสำคัญหากธุรกิจเติบโตถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นที่สนใจจากผู้คนหากวันใดวันหนึ่งมีเหตุที่กระทบต่อชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ หรือความผิดพลาดจากบุคลากรในองค์กร เรื่องเหล่านี้จะถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เหมือนกับดาราที่กำลังโด่งดัง อยู่ๆมีคลิปอื้อฉาวเพียงไม่กี่วันชื่อเสียงที่สั่งสมมาหายไปในพริบตา นี่แหละคือทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยี หากผู้ประกอบการท่านใดสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีในมือได้ ก็จะสามารถหาประโยชน์จากเทคโนโลยีได้เช่นกัน