การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

อัพเดท SMEs

   ธนาคารกรุงไทย รวบรวมข้อมูลจาก 16 องค์กรชั้นนำของประเทศ ถึงเทรนด์อาชีพเป็นที่ต้องการแห่งอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 สายงาน จำนวน 24 อาชีพ ประกอบด้วย

   1. สายงานด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่

    -วิศวกรสิ่งแวดล้อม

    -นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

    -วิศวกรนาโน

   2. สายงานด้านIT (Information technology) ได้แก่

    -นักพัฒนาซอฟแวร์

    -นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น

    -นักพัฒนาเกม

   3. สายงานบัญชีและการเงิน (Accounting&Finance) ได้แก่

    -ที่ปรึกษาทางการเงิน

    -ผู้ตรวจสอบบัญชี

    -นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   4. การแพทย์ (Medical) ได้แก่

    -แพทย์ผิวหนัง

    -นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

    -สัตวแพทย์

   5.ธุรกิจอิสระ (Business Owner) ได้แก่

    -สตาร์ทอัพ

    -ผู้ประกอบการดิจิตอล

    -เกษตรฟาร์มอัจฉริยะ

   6.ด้านการออกแบบ (Design) ได้แก่

    -นักออกแบบโลกเสมือนจริง (Augmented Reality Designer)

    -สถาปนิก

    -ครีเอทีฟ

   7.อาชีพทางเลือกใหม่ (Alternative Careers) ได้แก่

    -ครูสอนการแสดง

    -เน็ตไอดอล

    -ฟิตเนสเทรนเนอร์

    -นักธุรกิจอาหารเสริม

    -นักดนตรีคัฟเวอร์

    -บิวตี้ บล็อกเกอร์

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย