การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เคล็ดลับการทำธุรกิจ “ไม่มีทุนก็เริ่มต้นได้”

   หลายคนเชื่อว่า “การทำธุรกิจจำเป็นต้องมีเงิน” เพื่อเป็น “ทุน” สำหรับการเริ่มต้นก่อร่างสร้างธุรกิจขึ้นมา เหล่านี้คือเรื่องจริงที่จะทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามหากเราคิดในมุมกลับกัน ถ้าเราไม่มีเงินหรือมีทรัพยากรที่จำกัด เราจะทำอย่างไร เราจึงมีแนวคิดของธุรกิจที่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่กลับสามารถบริหารธุรกิจของพวกเขาออกมาได้อย่างเจริญรุ่งเรือง เราลองมาดู Case Study เหล่านั้นกันนะคะ

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   Nicole DeBoom เป็นนักกีฬามืออาชีพมา 11 ปี ทำให้มีความรู้ในเรื่องเสื้อผ้ากีฬาของผู้หญิงเป็นอย่างมาก แต่ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีน้อยมาก หาวัตถุดิบยาก เธอจึงแก้ปัญหาด้วยการหากลุ่มที่ปรึกษา เพื่อสอนในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ และแนะนำผู้คนที่เกี่ยวข้องในแวดวงให้ได้รู้จัก โดย Nicole ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตอนเริ่มทำธุรกิจเธอต้องประชุมถึง 10 ครั้งต่อสัปดาห์กับที่ปรึกษา ผลลัพธ์ที่ได้คือทำให้ Nicole พบกับทรัพยากรที่เธอต้องการ และเปิดตัวบริษัทของเธอในที่สุด ปัจจุบันบริษัทของเธอสามารถทำรายได้กว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคนที่คอยให้คำปรึกษา คือ กุญแจสำคัญให้เธอประสบความสำเร็จ

   สำหรับในเมืองไทยของเรา มีหน่วยงานที่ให้บริการให้คำปรึกษาฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center :BSC) เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ โดยศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ ในด้านต่างๆ อาทิ

     - บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Business Advisory) ศูนย์บริการ BSC ได้จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ การผลิต เทคโนโลยี การเงินการบัญชี การชี้ช่องโอกาสทางธุรกิจและอื่นๆ ไว้บริการให้คำปรึกษาแนะนำได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม 14 แห่งทั่วประเทศ หรือเพื่อความสะดวกผู้เข้าบริการสามารถขอรับบริการผ่านระบบ Call Center หรือทางเว็บไซต์ที่ http://bsc.dip.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     - การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) สำหรับผู้ที่อยากดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่มีแนวคิด ศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมข้อมูล ธุรกิจดาวรุ่นที่น่าสนใจ ตัวอย่างแนวคิดทางธุรกิจ และฐานข้อมูล ธุรกิจที่น่าสนใจ การประเมินตนเองด้านความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวคิดการเริ่นต้นธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุน

     - การเริ่มต้นธุรกิจ (Business Start-up) สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ ศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมข้อมูลรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ โดยศูนย์บริการ BSC ได้จัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือจนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง

     - การเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Improvement) ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการเพิ่มศักยภาพการประกอบการในด้านต่างๆ อาทิ การผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านอื่นๆ ศูนย์บริการ BSC ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลรายละเอียดโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. หาพาร์ทเนอร์มาสนับสนุนธุรกิจ

   หนึ่งในเป้าหมายของการสร้างธุรกิจ คือ การค้นหาพาร์ทเนอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับบริษัท ซึ่ง Jeff Wester คือ ตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยเขาต้องการสร้างร้านตีเหล็ก โดยพบกับที่ปรึกษาที่มีฐานะร่ำรวย ที่เคยสร้างร้านตีเหล็กมาก่อนหน้านี้ โดยเขาให้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านกับ Jeff Wester เพื่อสนับสนุนนำไปใช้กับร้านใหม่ และมีการทำสัญญาการชำระเงิน ซึ่งทำให้สามารถจ่ายเงินในภายหลังได้

3. หาอุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาใช้งาน

   Justin Gold ต้องการทำเนยถั่วที่มีคุณภาพด้วยเครื่องเตรียมอาหาร (Food Processor) และขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ให้กับตลาดเกษตรกร เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นของการทำธุรกิจ Justin Gold ได้เข้าพูดคุยกับผู้ผลิตเนยถั่วลิสงหลายราย ซึ่งคำตอบที่ได้รับกลับมาคือไม่สามารถเพิ่มน้ำผึ้ง ,น้ำเชื่อม และส่วนผสมอื่นๆได้ เพราะว่ามีต้นทุนสูง แต่ Justin Gold สงสัยว่าเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นสามารถทำได้ในครัวของเขา แต่กลับไม่สามารถทำได้ในโรงงานที่มีมูลค่าหลายพันล้าน ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจหาเครื่องใช้เก่าสำหรับการแปรรูปอาหารมาใช้แทน ล่าสุด Justin Gold ได้ขายธุรกิจของเขาให้กับ Hormel เป็นจำนวนเงิน 286 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

   นี่คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่ยกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งเรื่องเหล่านี้สามารถลดต้นทุน หาตัวช่วยได้ เพียงแค่คุณมีลู่ทาง ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ข้อมูลอ้างอิงจาก : Entrepreneur