การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SMEs Case Study 5

ความเป็นมา

   ร้านอาหารครัวไท เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2536 โดยบริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยการร่วมลงทุนของกลุ่มพันธมิตร 3 ท่าน ได้แก่ คุณบุตรจิราพร นาคะวิโรจน์ คุณสุรชัย ชายอนุเดช และคุณสนธิรัฐ ตุยปาละ

   ในช่วงเริ่มต้น ร้านอาหารครัวไท ให้บริการเฉพาะอาหารไทยประเภทเดียว ต่อมาเมื่อดำเนินกิจการได้ระยะหนึ่ง มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเปิดสาขาที่ 3 จึงซื้อกิจการร้านอาหารเวียดนามเพิ่มเข้ามา เสริมเป็นจุดแข็งให้ร้านอีกทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้มีประเภทอาหารเพิ่มขึ้นกว่าเดิม และเนื่องจากเห็นว่าคนไทยนิยมบริโภคอาหารเวียดนาม จึงได้ทำการพัฒนา ปรับปรุง และนำรายการอาหาร เวียดนามเข้ามาบริการเสริมในร้านอาหารครัวไท ตั้งแต่นั้นมา

   ทางร้านได้มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาตลอด ในปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพฯ สิบกว่าสาขาอยู่ในทำเลที่เป็นแหล่งชุมชน และหมู่บ้าน รวมทั้งมีการเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าและดิสเคาน์สโตร์ เช่น ห้างจัสโก้ คาร์ฟู สยามแม็คโคร เดอะมอลล์ เป็นต้น และมีจำนวนพนักงานในความดูแลทั้งสิ้น 320 คน

การปฏิบัติที่ดี

จุดขายของร้านครัวไท

   ร้านอาหารครัวไททุกสาขา จะมีการตบแต่งร้านให้ดูสะอาด เป็นลักษณะของร้านอาหารไทยแนวใหม่ มีหัวใจสำคัญที่ยึดเป็นหลักในการดำเนินการ คือ "มีบริการที่รวดเร็ว อาหารมีรสชาติอร่อยคงที่ มีราคาที่เหมาะสม บรรยากาศดี" ซึ่งเป็นจุดขายของร้านครัวไท โดยอาหารในร้านจะมีทั้งอาหารรสจัด และรสไม่จัด ไว้คอยบริการลูกค้าให้ครอบคลุม

สร้างโรงงานเป็นครัวกลาง ช่วยควบคุมคุณภาพการผลิต

   เนื่องจากทางร้านครัวไท มีเป้าหมายที่จะสามารถแข่งขันกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของต่างประเทศได้ ทำให้บริษัททำการพัฒนาระบบการดำเนินงานของร้านให้เป็นมาตรฐาน บริษัทมีการลงทุนถึง 10 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างโรงงานเพื่อให้เป็นครัวกลางในการผลิตและสรรหาวัตถุดิบ ส่งไปตามสาขาทุกแห่งของบริษัท เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหาร ให้ได้รสชาติที่อร่อย คงที่ และเหมือนกันในทุกๆ สาขา

   นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยเทียบเท่ากับครัวที่ใช้ปรุงอาหารในร้านอาหารต่างประเทศ

ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน

   มีการจัดตั้งฝ่ายดูงานฝึกอบรมบุคลากรทางด้านงานบริการ และฝึกอบรมการปฏิบัติงานในครัว ซึ่งทางบริษัทมีการ อบรมความรู้ในการทำงานในร้านอาหารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากพนักงาน ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานบริการประสบความสำเร็จได้

จัดกิจการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

   ทางร้านครัวไท มีการจัดกิจการส่งเสริมการตลาดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีการจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลและในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ ทางร้านครัวไทยังมีการให้ลูกค้าเป็นสมาชิกของร้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ และเป็นการดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของร้านอีก เช่น มอบส่วนลดค่าอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพาคนรู้จักกลับมา และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้กับร้าน และสำหรับกิจการส่งเสริมการตลาดที่ถือเป็นจุดเด่นของร้านก็คือ รายการอาหารชุดสุดประหยัด มีทั้งรายการที่เป็นอาหารไทยและอาหารเวียดนามในราคา 199 บาท

ก้าวไกลไปต่างแดน

   จากกระแสความนิยมในอาหารไทยของชาวต่างประเทศ จึงทำให้ทางบริษัทได้ทดลองเปิดสาขาในต่างประเทศเป็นแห่งแรกที่ประเทศอังกฤษ ในกรุงลอนดอน โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ฑาราทัย จำกัด และใช้ชื่อร้านอาหารว่า "ฑาราฑัย" เพื่อเป็นต้นแบบของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ โดยเหตุผลที่เลือกเปิดในประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความนิยมบริโภคอาหารไทย เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง สามารถตั้งราคาจำหน่ายได้สูงกว่า เมื่อเทียบกับการเปิดร้านในแถบเอเชียด้วยกัน

   นอกจากนี้ ทางบริษัทยังตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาในต่างประเทศให้ครบ 5 สาขา ภายใน 5 ปี โดยประเทศที่สนใจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ และจีน เป็นต้น

ปัจจัยความสำเร็จ

   กิจการประเภทร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่มีผู้คนสนใจเข้ามาลงทุนกันมาก จึงมีการแข่งขันสูง แต่เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสี่ ที่มนุษย์ทุกคนต้องบริโภคทุกวัน ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายใด ที่สามารถสร้างกิจการให้เป็นที่ยอมรับในใจของผู้บริโภคได้แล้ว ก็จะสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

   การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากแนวคิดของผู้บริหารร้านครัวไท ที่เล็งเห็นว่า วิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป นิยมการรับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ด จึงเป็นโอกาสให้กิจการร้านอาหารที่มีจุดขายทางด้านให้บริการที่รวดเร็ว สามารถขยายตัวได้ ตลอดจนการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถควบคุมการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน เทียบเท่ากับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของต่างประเทศ ทำให้ร้านสามารถรักษาจุดขายในเรื่อง "มีบริการที่รวดเร็ว อาหารมีรสชาติอร่อย คงที่ มีราคาที่เหมาะสม บรรยากาศดี" ไว้ได้ โดยมีความจริงจังควบคุมคุณภาพการผลิต ด้วยการลงทุนสร้างโรงงานเป็น ครัวกลางในการผลิตและเลือกวัตถุดิบส่งไปยังสาขา จึงทำให้ร้านอาหารครัวไทสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นผลสำเร็จ

   สิ่งสำคัญของการทำกิจการร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ คือ ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อให้อาหารมีรสชาติอร่อย ถูกปากลูกค้า และในเรื่องการบริการ รวมถึงการสร้างบรรยากาศในร้านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดของร้าน ดังเช่น ในกรณีตัวอย่าง กิจการต้องการสร้างภาพของร้านอาหารไทยสมัยใหม่ ที่มีบริการที่รวดเร็ว บรรยากาศปลอดโปร่ง สะอาด

   การควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการได้นั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีการบริหารการจัดการร้านที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานด้านการบริการของร้านประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ สิ่งที่วิสาหกิจควรให้ความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเลือกทำเลในการเปิดร้านให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากการทำธุรกิจร้านอาหาร การเลือกทำเลที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณภาพอาหารและบริการเลย

   สำหรับวิสาหกิจที่ต้องการทำร้านอาหาร โดยขยายกิจการให้มีหลายสาขา หรือการขยายในลักษณะแฟรนไชส์นั้น นอกจากจะต้องสร้างชื่อเสียงของร้านให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้แล้วไม่ควรทำอย่างรีบเร่ง เนื่องจากการทำธุรกิจร้านอาหารเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การที่จะควบคุมคุณภาพการผลิต และการบริการให้ได้มาตรฐานนั้น ต้องสั่งสมประสบการณ์และเวลาในการดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่ง และมีความพร้อมอย่างแท้จริง และควรที่จะตอบคำถามดังนี้ ให้ได้

   1) จะควบคุมคุณวัตถุดิบ และการผลิตอาหาร ให้มีรสชาติคงที่ได้อย่างไร

   2) ทำอย่างไรจึงจะสามารถ ควบคุมความลับของสูตรอาหารสำคัญๆ ไว้ได้

   3) ทำอย่างไร จึงจะมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

   4) ทำอย่างไรจึงจะป้องกันการทุจริต และเกิดการรั่วไหล ภายในกิจการได้

   5) ทำอย่างไรจึงจะมีระบบการจัดการและการผลิต ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

   6) จะทำการฝึกอบรมพนักงานในร้าน ในทุกสาขา ให้ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า หรือหน้าที่ปฎิบัติงานในครัว อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ได้อย่างไร

   7) มีวิธีจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างไร เพื่อดึงดูดลูกค้า และให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในร้าน หรือเป็นลูกค้าประจำของร้านได้

สถานที่ติดต่อ

ร้านอาหารครัวไท
บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด
1521/1 ซ.67-69 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02)714-4451-2
โทรสาร (02)714-4535