การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SMEs Case Study 3

ความเป็นมา

   เมื่อเอ่ยถึงส้มสายพันธ์ดี มีคุณภาพ ของคนไทยแล้ว น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักส้มสายน้ำผึ้ง ส้มธนาธร นับเบอร์ 1 และส้มฟรีมองต์ ซึ่งล้วนผ่านกระบวนการผลิตมาจากสวนส้ม "ธนาธร" ของคุณบัณฑูร จิระวัฒนากูล ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งสวนส้ม "ธนาธร" นี้ อยู่ในพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวังเชียงใหม่ มีเนื้อที่รวมกันกว่า 2,000 ไร่ และดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2519

   “สำเร็จได้ด้วยความมุมานะ และการติดตราสินค้า”

กว่าจะมาถึงวันนี้ของคุณบัณฑูร

   คุณบัณฑูร เจ้าของไร่ส้ม "ธนาธร" เติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดประถม 2 เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม เคยมีอาชีพทำธุรกิจค้าส้มในลักษณะการซื้อมาขายไปต่อมาเมื่อปี 2516 ได้หันมาทำธุรกิจค้าปลาทูนึ่ง กิจการเติบโตอย่างมากเป็นเถ้าแก่ได้ในช่วงเวลาเพียง 2 ปี แต่ก็ต้องกลับกลายมาเป็นบุคคลที่มีภาระหนี้สิน กิจการล่มสลายในพริบตา เมื่อเกิดโรคระบาดหนักในปลาทูในปี 2518

   คุณบัณฑูร จึงหันกลับมาทำธุรกิจค้าส้มอีก และต่อมาจึงมีแนวคิดอยากจะเป็นเจ้าของสวนส้มเองแต่เนื่องจากไม่มีเงินทุน คุณบัณฑูรจึงเข้าไปเจรจากับเจ้าของสวนส้มสุวิมล เพื่อขอให้เป็นผู้ลงทุน โดยคุณบัณฑูรจะเป็นผู้จัดการคอยดูแลไร่และรับผิดชอบดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนกำไรนำมาแบ่งกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสวนส้ม ธนาธร พื้นที่ 60 ไร่

   เนื่องจาก ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเกษตร คุณบัณฑูรจึงต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกหาโอกาสปรึกษาผู้ที่มีความรู้และศึกษาดูงานจากที่อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการผลิตมาเรื่อยๆ จนได้ผล แต่จากปัญหาหนี้สินดั้งเดิม ทำให้คุณบัณฑูรถูกพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย สวนส้ม 60 ไร่ถูกยึดขายทอดตลาด แต่ได้เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือซื้อสวนส้มกลับคืนมา และดำเนินกิจการต่อจนสามารถชำระหนี้สินได้หมด ในปี 2534 แต่กิจการก็มาเผชิญปัญหาอีกในปี 2536โดยถูกศาลฟ้องข้อหาทำเกินพื้นที่ทำให้สถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ให้ซึ่งคุณบัณฑูร ก็ได้เพื่อนท่านเดิมเข้ามาช่วยเหลือไว้อีก จนทำให้เขามีสวนส้ม "ธนาธร" มาจนถึงวันนี้ได้

การปฏิบัติที่ดี

พัฒนาสายพันธุ์ส้มด้วยตนเอง

   ปัจจุบันนี้ ในสวนส้ม "ธนาธร" มีส้มอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ ได้แก่

   - ส้มสายน้ำผึ้ง ลักษณะเด่น คือ มีสีเหลือง ลูกใหญ่ รสชาติหวาน มีน้ำมาก ซางในนิ่ม เป็นพันธ์ที่บริษัทเริ่มปลูกเป็นเจ้าแรก ซึ่งเกิดจากการที่เขาได้มีโอกาสชิมส้มพันธุ์ของต่างประเทศ และติดใจในรสชาติ จึงนำเมล็ดมาเพาะ และกลายพันธุ์เป็นส้มที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย หวานชื่นใจปานสายน้ำผึ้ง จึงนำมาตั้งเป็นชื่อส้มพันธุ์ "สายน้ำผึ้ง" จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา

   - ส้มธนาธร เบอร์ 1 ลักษณะเด่น คือ มีสีเหลือง ลูกใหญ่ รสชาติอมเปรี้ยว มีน้ำมาก เป็นสายพันธุ์ที่บริษัทผสมพันธุ์ขึ้นมาเอง โดยนำพันธุ์ส้มสายน้ำผึ้งมาผสมกับพันธุ์ส้มเช้ง

   - ส้มฟรีมองค์ ลักษณะเด่น คือ มีสีส้มอมแดง มีเปลือกหนา รสชาติอมเปรี้ยว

   - ส้มผิวทอง หรือส้มเขียวหวาน ลักษณะเด่น คือ มีสีเหลือง ลูกเล็ก เป็นพันธุ์แรกที่นำมาปลูกในสวนเมื่อปี 2519

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบวนการผลิต

   สำหรับกระบวนการผลิต มีการติดตั้งสปริงเกอร์ไว้ที่ต้นส้มทุกต้น เพื่อรดน้ำต้นส้ม โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำไว้ ทำให้ไม่ต้องใช้แรงงานคน นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแว็กซ์ การคัดขนาดส้ม และการบรรจุหีบห่อส้ม ขั้นตอนทั้งหมดล้วนถูกควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นจึงทำให้ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและทำให้มีผลผลิตส้มออกมาได้เกือบตลอดทั้งปี

กระบวนการผลิต คำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภค

   ก่อนจะมีการจัดเก็บผลส้ม จะหยุดใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง เป็นระยะเวลา 2 เดือน นอกจากนี้ เมื่อเก็บส้มมาแล้ว ยังต้องผ่านขั้นตอนเพื่อให้ได้ "ส้มที่ปลอดสารพิษ" ดังนี้

     - นำส้มที่เก็บมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำผสมคลอรีน

     - นำขึ้นสายพานเพื่อล้างด้วยน้ำสบู่

     - ล้างด้วยน้ำสะอาด

     - ล้างด้วยน้ำคลอรีนเจือจาง

     - เช็ดให้แห้ง แล้วนำไปอบแห้ง

     - นำส่งไปแว็กซ์ผิว

     - นำมาอบแห้งอีกครั้ง และนำไปสู่เครื่องคัดแยก

     - ติดสติ๊กเกอร์ตราสินค้าธนาธร เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

   ในกระบวนการคัดสรรขนาด เริ่มจากการนำส้มเทจากตะกร้าลงสู่อ่าง เพื่อทำความสะอาดเปลือกส้ม และลำเลียงขึ้นบนสายพาน ผ่านหัวฉีดที่คอยพ่นแว็กซ์ออกมาเป็นละออง เคลือบผิวส้มไว้ ทำให้ผิวส้มเงางามน่าทาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย หลังจากนั้น จะทำการคัดเกรดส้ม โดยให้ส้มผ่านช่องที่กำหนดไว้ ส้มที่ผ่านการคัดเลือกจะมี 2 เกรด นำมาติดสติ๊กเกอร์ตราสินค้าของธนาธร เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับส้มด้วย หลังจากนั้น ก็จะนำมาบรรจุหีบห่อ ซึ่งมีด้วยกันหลายขนาด ส่วนส้มที่ไม่ได้มาตรฐาน จะไม่ติดสติ๊กเกอร์ และนำมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า

   เนื่องจากพันธุ์ส้มที่มีคุณภาพ รสชาติเป็นที่ติดอกติดใจลูกค้าที่ได้ลิ้มลอง ประกอบกับมีการติดตราสินค้าธนาธรให้กับส้ม จึงทำให้ส้มของสวนธนาธรได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง และสามารถสร้างภาพลักษณ์สินค้าไว้ในระดับบนได้อย่างงดงาม

ปัจจัยความสำเร็จ

   “ความมุมานะ และการสร้างพันธมิตร”

   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สวนส้มธนาธร ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ สามารถขยายกิจการจากจุดเริ่มต้นสวนส้ม 60 ไร่ มาเป็น 2,000 ไร่ และสร้างชื่อเสียงของสวนส้มธนาธรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้นั้น ก็คือความมุมานะ อดทน ล้มแล้วลุก ไม่ท้อแท้ นอกจากนี้ ด้วยความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และตั้งใจจริงในการทำงานของคุณบัณฑูร จึงทำให้มีพันธมิตรที่พร้อมจะช่วยเหลือในยามที่เผชิญปัญหาอย่างหนักหนาสาหัส ประกอบกับการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด ในการสร้างตราสินค้าโดยการติดสติ๊กเกอร์ที่ผลส้ม ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และทำให้สินค้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร จนทำให้กิจการประสบความสำเร็จมาจวบจนทุกวันนี้

   แม้ในกิจการที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานมาก่อน แต่หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความตั้งใจจริงแล้ว ก็ย่อมสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ โดยมีแนวทางดังนี้

     1) ควรที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างจริงจัง ไม่ย่อท้อ

     2) การขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน

     3) การเรียนรู้ด้วยการเดินทางทัศนศึกษาดูงานตามที่ต่างๆ

     4) การสร้างพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจเพื่อคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

     5) การค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ (สายพันธุ์ใหม่)

สถานที่ติดต่อ :

ไร่ส้มธนาธร สำนักงานใหญ่ 98 หมู่ 11 ตำบลแม่สูบ อำเภอฝาย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5345-1554-6 www.tntorchard.com
สำนักงานสาขากรุงเทพฯ (ประชาชื่น) ที่อยู่ : 123/2 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ ดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2585-7703, 0-2587-8371 โทรสาร : 0-2587-8372