การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ทำธุรกิจแล้วจะกู้เงินลงทุนอย่างไรให้ได้เงิน

   จะทำธุรกิจสิ่งที่ต้องการก็คือเงินทุน เพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินทุนก็ต้องมีการกู้ยืมจากธนาคาร ภายในงาน Smart SME Expo 2016 ที่ผ่านมาได้มีการสัมมนาเพื่อแนะนำการกู้เงินอย่างไรให้ผ่านฉลุยจาก คุณรุ่งโรจน์ ธรรมตั้งมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินเชื่อธุรกิจรายย่อยธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ให้แง่คิดไว้ว่า

   การกู้เงินเพื่อธุรกิจนั้น มีหลักเกณฑ์จะขอการอนุมัติหลากหลายขั้นตอน แต่หากทำถูกวิธีการก็เป็นเรื่องง่ายที่จะกู้ให้ผ่านเพียงผู้ประกอบการมีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน ต้องชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ให้ชัดเจน การมีหนี้สินที่ต้องชำระ หากรายได้เงินเข้าออกมีมากกว่าภาระหนี้สินก็มีสิทธิที่จะเป็นไปได้ที่จะกู้ผ่าน

   ในอีกกรณีที่ต้องการกู้ มีหลักประกันมูลค่าสูงแต่ไม่ผ่านในระบบการกู้เงินเพราะในตอนนี้ทางธนาคารต่างๆไม่ได้ดูจากหลักประกันเป็นหลัก แต่ดูจากความสามารถในการจ่ายมีมาก ถึงจะมีหลักประกันมูลค่าสูงแต่ถ้าหากเล็งเห็นถึงไม่มีความสามารถในการจ่ายนั้น ธนาคารก็ไม่สามารถปล่อยผ่านเงินกู้ไปได้

   เคล็ดลับการจะกู้ให้ผ่านมี วิธีง่ายๆ คือ ให้ผู้ประกอบการเดิน Statement หรือการเดินบัญชีผ่านธนาคาร ซึ่งต้องมีการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีการแสดงบัญชีให้ชัดเจน ดังนั้นผู้ประกอบการบางท่านที่มีการทำบัญชีให้ได้กำไรน้อยเพื่อการหลบเลี่ยงภาษีนั้น อาจจะมีปัญหาในเวลาที่ต้องการกู้เงินเพื่อธุรกิจในภายภาคหน้า รวมทั้งหากมีหนี้สินต้องชำระให้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นคุณสมบัติที่ดีให้ผ่านการประเมินการกู้เงินเพื่อธุรกิจ ของคุณ