การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เทคนิค 3 ข้อทำธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ

   ในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัย 3 เรื่องหลักๆ ที่สำคัญ ดังนี้

   1. การรู้จักตลาด อาทิ ตลาดขายอะไรก็อย่าไปขายในลักษณะคล้ายกัน และต้องรู้ว่าลูกค้าในตลาดนั้นขาดอะไร ทำไมลูกค้าต้องซื้อ โดยต้องเข้าในเบื้องหลังของการซื้อ เนื่องจากทุกวันนี้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

   2. การรู้จักตัวเอง เหมือนที่ซุนวูกล่าวคือ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” โดยที่ต้องรู้จุดแข็งของเราเอง โดยเทคนิคที่สังเกตได้ว่าเราเก่งอะไรคือ ให้มองจากมุมคนอื่นว่าเราทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่น ซึ่งได้ยกตัวอย่าง บริษัท ฟูจิซึ ที่เคยล้มเหลวและพลิกฟื้นกลับมา โดยก่อนหน้านี้ทางฟูจิซึเองเป็นบริษัทผลิตวงจรขนาดเล็กที่ใส่ในกล้องถ่ายรูปชนิดฟิล์ม ต่อมาในยุคที่กล้องดิจิทัลเริ่มเข้ามาทำให้บริษัทล้มไป แต่แล้วบริษัทก็สามารถกลับมาฟื้นตนเองอีกครั้งด้วยการหาจุดแข็งที่ตนเองมีซึ่งไม่ใช่การผลิตแผงวงจรให้กล้องถ่ายรูปแต่เป็นการควบคุมคุณภาพของวิศวกรในองค์กร จึงได้ทำเป็นบริษัทขายผักด้วยการเปลี่ยนโรงงานเก่ากล้องถ่ายรูปตนเองเป็นโรงเรือนของผัก โดยผักของบริษัทฟูจิซึเป็นผักที่มีคุณภาพและยังสามารถส่งไปยังผู้บริโภคได้อีกด้วย และนอกจากจะขายเพียงแค่ผักยังสามารถขายองค์ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพผักไปทั่วโลกได้อีกด้วย

   3. ใช้เทคโนโลยี ด้วยการเริ่มต้นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเราเอง เก็บข้อมูลลูกค้า ช่วงเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้า เก็บข้อมูลคู่แข่ง แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์ จุดที่สองต้องให้ระบบเข้ามาทำแทน เช่น พนักงานแคชเชียร์ เปลี่ยนเป็นผู้ที่ดูแลลูกค้า โดยระบบแคชเชียร์ดิจิทัลจะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น