การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กฎ 3 ข้อที่เจ้าของแบรนด์ต้องรู้ก่อนจ้าง

   อุตสาหกรรมรับจ้างผลิตสินค้าในประเทศไทย (OEM) มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางค์และสุขภาพ ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและใหม่ ที่ไม่มีกำลังด้านเงินทุนเพียงพอ มองหาโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าที่ตนเองต้องการ

   ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางรายประสบความสำเร็จ เพราะโรงงานมีคุณภาพด้านการผลิต แต่ผู้ประกอบการบางรายล้มเหลว เพราะโรงงานไม่มีคุณภาพด้านการผลิต ยกตัวอย่าง โรงงานรับจ้างผลิตไม่ได้ขออนุญาตเปิดถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่ผู้จ้างผลิตจะตัดสินใจจ้างโรงงานผลิต ควรให้ความสำคัญกับ 3 กฎเหล็กดังนี้ เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ธุรกิจเกิดปัญหาในอนาคต ได้แก่

   1. ก่อนตัดสินใจจ้างโรงงานผลิตทุกครั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

   http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice&tabid=1

   2. ผู้จ้างผลิตควรทราบในทุกขั้นตอนของการผลิต หากสินค้าเกิดปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิตนอกจากโรงงานรับจ้างผลิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้จ้างผลิตควรเข้าใจถึงปัญหานั้นอย่างแท้จริง เพราะจะได้แก้ไขอย่างตรงจุดและถูกวิธี

   3. ผู้จ้างผลิตต้องให้ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างที่เขียนไว้กับโรงงานอย่างรัดกุม โดยเฉพาะความลับด้านส่วนผสมและกรรมวิธีในการผลิตสินค้า เพื่อให้เป็บความลับระหว่างผู้จ้างผลิตกับโรงงานรับจ้างผลิต หากโรงงานรับจ้างผลิตนำข้อมูลที่เป็นความลับไปเผยแพร่ ผู้จ้างผลิตสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที