การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ความจำเป็นในการจ้างพนักงานขาย

   ผู้ประกอบการธุรกิจ SME มักจะสงสัยอยู่เสมอว่าควรจ้างพนักงานขายดีหรือไม่, ตอนนี้มีจำเป็นแล้วหรือยังที่จะจ้างพนักงานและในที่สุดก็ชวนญาติหรือเพื่อนมาทำงานเป็นฝ่ายขายในกิจการซึ่งกลับทำให้มีปัญหาตามมาจนต้องตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือญาติไปเลยก็มี ทาง BSC ขอแนะนำเจ้าของกิจการว่าให้ถามตัวเองในคำถามเหล่านี้ก่อนและค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งว่ามีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานขายแล้วหรือยัง

     1. ขายคนเดียวหรือทำงานคนเดียวไม่ไหวใช่ไหม

     2. มีรายได้เพียงพอที่จะจ้างพนักงานขายใช่ไหม

     3. หากจ้างพนักงานขายมาแล้วมีงานให้เขาไปทำทั้งวันใช่ไหม

     4. หาทางคัดเลือกคนขยันและซื่อสัตย์มาเป็นพนักงานขายได้ใช่ไหม

     5. จ้างพนักงานขายแล้วกิจการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหม

   หากคุณตอบว่าใช่ทุกข้อแปลว่ากิจการของคุณก็มีความจำเป็นที่ต้องจ้างพนักงานขายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มรายได้ของกิจการแล้ว การจ้างพนักงานขายมาเพียงคนเดียวอาจมีปัญหาการลาออกและไม่สนุกกับงานขายเพราะไม่มีเพื่อนร่วมงานเลยดังนั้นผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องรับสองคนเพื่อให้มีการแข่งขันกันเองและเป็นการสร้างทีมงานเผื่ออีกคนหนึ่งลาออกเรายังมีอีกคนที่คอยช่วยงานได้ ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่หาพนักงานมาทำงานด้วยยากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เพราะไม่มีชื่อเสียงและสวัสดิการก็ดีสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณรวมทั้งใช้จิตวิทยาที่จะจูงใจให้พนักงานอยู่กับกิจการนานๆโดยให้โอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อกิจการเติบโตขึ้นและชี้ให้เห็นถึงเส้นทางการทำงานของเขามีความก้าวหน้าได้ไม่แพ้ไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆ การคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการควรใส่ใจให้มากจำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์และพบเขาอย่างน้อยสองครั้งเพื่อได้ฟังทัศนคติในการทำงานและแนวคิดของเขาด้วย

   สำหรับผู้ประกอบการในที่ตอบว่าไม่ใช่ในคำถามข้างบนบางข้อก็ต้องมาพิจารณาว่าอาจจะมีความจำเป็นในบางโอกาสเช่น หน้าเทศกาลหรือขายของตามฤดูกาลก็อาจจ้างเป็นพนักงานชั่วคราวหรือจ้างนายหน้าก็ได้เพราะพนักงานขายบางคนก็มีการรับงานขายสินค้าจากหลายบริษัทที่อยู่ในประเภทใกล้เคียงกันอยู่แล้วคือพวกเขาต้องวิ่งเข้าไปขายตามโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องนายหน้าคนนั้นมีการขายสินค้าของคู่แข่งขันของเราด้วย

   สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานขายแต่กลัวถูกพนักงานโกงเงินหรือกลัวถูกแย่งลูกค้าไปจนทำให้ไม่สามารถขยายกิจการได้เลยทาง BSC ขอแนะนำให้เปลี่ยนความคิดนั้นใหม่เพราะการที่ถูกฉ้อโกงเพราะเจ้าของกิจการขาดการเอาใจใส่, ขาดการวางระบบควบคุมดูแล, ขาดการติดตามการขายและออกแบบเอกสารการขาย, ขาดการทำรายงานขายและส่งสินค้า, ขาดการวางระบบการเก็บเงินที่ดีและขาดการสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้นเมื่อมีการจ้างพนักงานขายแล้วเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการต้องเริ่มต้นวางระบบควบคุมการส่งสินค้า, การตรวจสอบลูกค้าก่อนขาย, ห้ามไม่ให้พนักงานขายเก็บเงินเองกิจการควรใช้ระบบการโอนเงินเข้าธนาคารดีกว่าและจำเป็นต้องให้พนักงานขายส่งรายงานขายเมื่อขายสินค้าได้โดยมีเอกสารใบสั่งซื้อประกอบเมื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วต้องให้ฝ่ายบัญชีออกใบวางบิล, ใบส่งของและใบเสร็จรับเงินที่ออกจากกิจการไม่ใช่ให้พนักงานขายดำเนินการได้เองซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตได้ การจ้างพนักงานขายก็เปรียบเหมือนการที่เรามีหน้าร้านเพิ่มอีกหนึ่งร้านนั่นเองหากเรามีระบบควบคุมที่ดีก็จะทำให้เพิ่มกำไรและขยายตลาดของกิจการด้วย