เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Slides การสร้างสไลด์นำเสนอ

   สำหรับการสร้างสไลด์เพื่อใช้การนำเสนองานบนโปรแกรม Google Slides ได้จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และสวยงาม ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ดังนี้

     1. มีแบบของธีมมาตราฐานให้เลือก

     2. รูปแบบเค้าโครงของสไลด์ให้เลือก เป็นเค้าโครงในแต่ละหน้าของสไลด์ว่าควรจะมีการวางหัวเรื่อง ข้อความรายละเอียด หรือรูปภาพอย่างไร เป็นต้น

     3. แทรกวัตถุต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบของสไลด์ได้

   โดยทั่วไปแล้วหลักในการสร้างสไลด์เราจะไม่ใส่ข้อความตัวหนังสืออย่างเดียวเพราะมันไม่น่าสนใจ เราจะต้องเน้นรูปภาพ แผนภาพ แผนผังการทำงาน ส่วนข้อความก็จะใช้เป็นหัวข้อหลักเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเราต้องทำความเข้าใจแล้วค่อยบรรยายออกมา เราสามารถสร้างวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มให้สไลด์ของเรามีความน่าสนใจได้ดังนี้

   • ช่องข้อความ

   • ภาพ

   • แผนภูมิ

   • วิดีโอ

   • ข้อความศิลป์

   • บรรทัด

   • รูปร่าง

   • ตาราง

   • ภาพเคลื่อนไหว

   • หมายเลขสไลด์

   • อื่นๆ

ภาพตัวอย่างการสร้างสไลด์นำเสนอ

วิดีโอคลิปสอนการสร้างสไลด์นำเสนอ

   คำแนะนำในการใช้วิดีโอคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม จะเป็นคลิปสั้นๆ ประมาณ 5-7 นาที อาจจะพูดเร็วบ้างให้ดูซ้ำๆ เข้าใจ จากนนั้นให้เปิดคลิปไปด้วยพร้อมทั้งทำตามไปด้วยจะได้ผลเร็วขึ้น

 

คลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อเข้าชมวิดีโอคลิป สอนการใช้ได้เลย