เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Sheets ตอน3-การสร้างแผนภูมิ

   การสร้างแผนภูมิหรือกราฟแบบต่างๆ ถือได้ว่าเป็นความสามารถพื้นฐานที่โปรแกรมประเภท Spreadsheet ส่วนใหญ่จะต้องมี และโปรแกรม Google Sheets ก็เช่นกันมีความสามารถนี้ด้วย โดยมีกราฟหลายประเภทให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น ทั้งสองมิติ และสามมิติ

 

อีกทั้งเครื่องมือให้เราปรับส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟได้อย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้

   1. รูปแบบแผนภูมิ

   2. ชื่อแผนภูมิและชื่อแกน

   3. ชุดข้อมูล

   4. คำอธิบาย

   5. แกนแนวนอน

   6. แกนแนวตั้ง

   7. เส้นตาราง

 

ภาพตัวอย่างการสร้างกราฟ

 

วิดีโอคลิปสอนการสร้างตารางคำนวณ/

   คำแนะนำในการใช้วิดีโอคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม จะเป็นคลิปสั้นๆ ประมาณ 5-7 นาที อาจจะพูดเร็วไปบ้างให้เราดูซ้ำๆ จนเข้าใจ จากนนั้นให้เปิดคลิปไปพร้อมทั้งทำตามไปด้วยจะเข้าใจมากขึ้น

 

คลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อเข้าชมวิดีโอคลิป สอนการใช้ได้เลย