เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Sheets ตอน2-การสร้างตารางคำนวณ

   สำหรับตารางคำนวณถือได้ว่าเป็นได้ว่าเป็นหัวใจของโปรแกรมนี้เลยทีเดียว เพราะเราสามารถกำหนดสูตรโดยใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมให้เราอย่างมากมายที่เดียว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้เช่น

     1. Date เป็นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่

     2. Engineering เป็นฟังก์ชั่นด้านวิศวกรรม

     3. Filter เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการกรองข้อมูล

     4. Financial เป็นฟังก์ชั่นด้านการเงิน

     5. Logical เป็นฟังก์ชั่นด้านตรรกศาสตร์ หรือการสร้างเงื่อนไขต่างๆ

     6. Math Financial เป็นฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์

     7. Operator เป็นฟังก์ชั่นด้านตัวดำเนินการเช่น บวก ลบ คูณ หาร ฯ

     8. Statistical เป็นฟังก์ชั่นด้านสถิติ

     9. Text เป็นฟังก์ชั่นด้านข้อความ

     10. Database เป็นฟังก์ชั่นด้านฐานข้อมูล

ภาพตัวอย่างตารางคำนวณ

วิดีโอคลิปสอนการสร้างตารางคำนวณ

   คำแนะนำในการใช้วิดีโอคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม จะเป็นคลิปสั้นๆ ประมาณ 5-7 นาที อาจจะพูดเร็วบ้างให้ดูซ้ำๆ เข้าใจ จากนั้นให้เปิดคลิปไปด้วยพร้อมทั้งทำตามไปด้วยจะได้ผลเร็วขึ้น

 

คลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อเข้าชมวิดีโอคลิป สอนการใช้ได้เลย