เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน GoogleForms ตอน2-การแชร์แบบสอบถามและการวิเคราะห์ผลสรุป

   ในตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การสร้าง e-Form ด้วยโปรแกรม Google Forms แล้ว ขั้นตอนถัดมาเราจะต้องทำการแชร์แบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสำรวจ โดยให้เราส่งลิงค์แบบฟอร์มไปให้ทาง e-Mail หรือจะนำลิงค์ไปใส่ไว้หน้าเว็บไซต์ของเราก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถทำได้ดังนี้

   1. เปิดโปรแกรม Browser จากนั้นเข้า http://www.google.com แล้วทำการ Login ด้วยบัญชี Gmail

   2. จากนั้นเข้าแอพฯ Google Drive เราก็จะเห็นชื่อฟอร์มที่เราสร้างขึ้นในตอนนี้แล้วชื่อว่า BSC Form#1 ให้เราทำการคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ จากนั้นให้เลือกคำสั่ง Share

   3. จะปรากฏหน้า Sharing settings ขึ้นมาดังรูปโดยเราสามารถแชร์แบบสอบถามได้ 2 วิธีคือ

     3.1 ให้กรอก e-Mail Address ลงไปในช่อง Invite people สามารถใส่มากกว่า 1 Mail หากต้องการเพิ่มข้อความก็สามารถคลิกที่ Add message และหากต้องการส่งถึงตัวเองด้วยก็ให้เลือก Send a copy to myself

     3.2 นอกจากนั้นยังสามารถ Copy ลิงค์ในช่อง Link to share ไปใช้ก็ได้โดยนำไปส่งผ่าน e-Mail ปกติของเราหรือจะเอาไปใส่ในเว็บไซต์ก็ได้เช่นกัน

   หลังจากที่เราได้แชร์ลิงค์ไปแล้วเราก็ต้องรอให้มีการตอบแบบสอบถามทั้งหมดกลับมาก่อน โดยเราสามารถไปดูผลลัพธ์ได้ทั้งที่เป็นการตอบแบบเฉพาะคน หรือจะดูเป็นบทสรุปก็ทำได้เช่นกัน ที่หน้าจอของ Google Drive ให้ทำการ Double Clicks ที่ชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู RESPONSES โดยด้านหลังจะมีเลข 3 หมายถึงจำนวนแบบสอบถามได้ส่งมาแล้วนั้นเอง

   ซึ่งตอนนี้เป็นการแสดงผลเฉพาะคนหรือ INDIVIDUAL โดยด้านล่างจะมีเครื่องมือในการเลื่อนแบบสอบถาม สั่งพิมพ์ หรือลบแบบสอบถามได้ด้วย แต่ถ้าหากต้องการดูผลสรุปก็สามารถทำได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง SUMMERY

 

   ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงผลหัวข้อระดับการศึกษาเป็นกราฟแท่ง

 

   ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงผลหัวข้อความพึงพอใจในสถานที่ทำงานเป็นกราฟแท่ง

 

   ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงผลหัวข้อผลไม้ที่คุณชอบ

 

   ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงผลหัวข้อวันที่เริ่มงาน

   เท่านี้ก็จะได้แบบสอบถามที่เรียกว่า e-Form ไว้ใช้งานแบบ Online 24 ชั่วโมงไว้ใช้งาน ซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลมาใช้ในการตลาด หรืองานวิจัยขององค์กรของเราได้อย่างดีที่เดียว