เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน GoogleForms ตอน1-การสร้างแบบสอบถาม

   โดยทั่วไปในการออกแบบเว็บไซต์ในบางครั้งเราก็ต้องการสร้างแบบสอบถาม เพื่อขอความคิดเห็น หรือทำการสำรวจเพื่อทำงานวิจัยทางการตลาด รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเก็บของมูลลูกค้าเป็นต้น ก็เป็นเรื่องที่เจอกับบ่อยๆ แต่การทำก็ยากไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลบน Server รวมถึงการเขียนโปรแกรม Html เพื่อสร้างแบบฟอร์ม และเขียนโปรแกรม Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลหลังจากผู้ใช้งาน Submit และสุดท้ายการต้องเขียนโปรแกรมในการประมวลผลเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าต้องใช้โปรแกรมเมอร์ในการทำงานนี้ แต่ด้วย Google Forms เราสามารถทำงานดังกล่าวได้เองง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็ได้ และที่สำคัญยังเป็นบริการที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีอีกด้วย

สำหรับหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการสร้าง e-Form ด้วยโปรแกรม Google Forms โดยขั้นตอนการใช้งานจะมีรายละเอียดดังนี้

   1. ให้เราเปิดโปรแกรม Browser จากนั้นเข้า http://www.google.com แล้วทำการ Login ด้วยบัญชี Gmail ของเรา (หากไม่มีต้องการสมัครเสียก่อน)

   2. จากนั้นเข้าแอพฯ Google Drive->คลิกปุ่มคำสั่ง NEW->คลิกเลือกคำสั่ง More>Google Forms

   3. ทำการตั้งชื่อไฟล์และชื่อฟอร์ม พร้อมรายละเอียดสำหรับตัวอย่างนี้ตั้งชื่อไฟล์เป็น BSC From#1 ชื่อฟอร์มเป็นความพึงพอใจในการทำงาน เสร็จแล้วคลิกที่ Untitled Question

   4. จากนั้นเรามาทำความรู้กับเครื่องต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนดังนี้

     4.1 กลุ่มเครื่องมือด้านขวาสุด จะใช้ในการแทรกหรือเพิ่มคือ เพิ่มความถาม, เพิ่มข้อความ, แทรกรูปภาพ, แทรกวิดีโอ และแทรก Section

     4.2 กลุ่มเครื่องมือด้านล่างประกอบด้วย เพิ่มคำถามด้วยการสำเนา, ลบความถามนี้ออก และต้องการให้ตอบคำถามนี้

     4.3 เริ่มการสร้างคำถามโดยการเลือกประเภทคำถามก่อน คลิกที่เมนูเลือกคำถามตรงกลาง

   5. เราสามารถเลือกประเภทของคำถามได้หลายแบบดังนี้

     5.1 Short answer ตอบสั้นๆ

     5.2 Paragraph ตอบเป็นย่อหน้า

     5.3 Multiple choice เลือกได้ 1 คำตอบ

     5.4 Checkboxes เลือกมากกว่า 1 คำตอบ

     5.5 Dropdown มีรายการให้เลือก

     5.6 Linear scale แบบให้คะแนน

     5.7 Multiple choice grid คำถามแบบถูกผิด

     5.8 Date เลือกวันที่

     5.9 Time เลือกเวลา

   6. คำถามนี้เลือกเป็น Short answer ถามชื่อ-นามสกุล จากนั้นคลิกที่เครื่องมือเพิ่มคำถาม

   7. คำถามนี้ เลือกเป็น Multiple choice ถามเพศ ให้ใส่ตัวเลือกเป็นชาย หรือหญิง แล้วคลิกเพิ่มคำถาม

   8. คำถามนี้เลือกเป็น Checkboxes ถามระดับการศึกษาให้ใส่ตัวเลือกวุฒิการศึกษาให้ครบ แล้วคลิกเพิ่มคำถาม

   9. คำถามนี้เลือกเป็น Linear Scale เป็นการถามระดับความพึงพอใจในสถานที่งาน ให้กำหนดคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง

   10. คำถามนี้เลือกเป็น Multiple choice grid ถามถึงว่าผลไม้อะไรที่คุณชอบ โดยมีมะม่วง มะพร้าว และลำไย โดยให้ตอบเป็นชอบหรือไม่ชอบ

   11. คำถามนี้เลือกเป็น Date ถามถึงวันที่เริ่มทำงาน

   ให้ทำการเพิ่มคำถามไปเรื่อยๆ จนครบ โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลในไฟล์ให้อัตโนมัติ ส่วนในตอน 2 จะมาเรียนการแชร์ลิงค์แบบสอบถามที่เราสร้างขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กรอกข้อมูล รวมถึงวิธีการดูรายงานผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นอย่างไร