เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Docs ตอน2-การสร้างงานเอกสาร

   สำหรับการสร้างเอกสารบน Google Docs โปรแกรมก็ต้องสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ ได้ในหน้าเอกสาร และต้องสามารถกำหนดรูปแบบต่างๆ ได้ทั้งที่เป็นข้อความหรือย่อหน้ากระดาษเช่น

     1. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้เช่น

       • เลือกแบบของตัวอักษร

       • เลือกขนาด หรือสีของตัวอักษร

       • เลือกตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้

     2. รูปแบบย่อหน้า

       • ตั้งค่ากั้นหน้า กั้นหลัง ระยะเยื้อง

       • กำหนดระยะบรรทัด

       • ระยะห่างของแต่ละย่อหน้า

       • Bullet

     3. แทรกวัตถุต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารได้เช่น

       • รูปภาพประกอบ

       • ลิงก์เชื่อมโยง

       • สมการ

       • ภาพวาด

       • แผนภูมิ

       • ตาราง

       • เชิงอรรถ

       • อักขระพิเศษ

       • เส้นแนวนอน

       • เลขหน้า

       • สารบัญ

       • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ภาพตัวอย่างการสร้างงานเอกสาร

วิดีโอคลิปสอนการสร้างงานเอกสาร

   คำแนะนำในการใช้วิดีโอคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม จะเป็นคลิปสั้นๆ ประมาณ 5-7 นาที อาจจะพูดเร็วบ้างให้ดูซ้ำๆ เข้าใจ จากนนั้นให้เปิดคลิปไปด้วยพร้อมทั้งทำตามไปด้วยจะได้ผลเร็วขึ้น

 

คลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อเข้าชมวิดีโอคลิป สอนการใช้ได้เลย