ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด

   เมื่อพูดถึงการสื่อสารเรามักคิดว่ามีเพียงคำพูดแต่ในความเป็นจริงมีทั้งที่เป็นคำพูดและไม่เป็นคำพูด การสื่อสารที่ไม่เป็นคำพูดเป็นกระบวนการในการส่ง และ รับข้อมูลโดยไม่มีการพูด หรือ เขียน

รูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นคำพูด

   1. การเคลื่อนไหวของร่างกาย สัญญาณมือ การพยักหน้า ขยับศรีษะ

   2. ท่าทาง การนั่ง การยืน การกอดอก มือไขว้หลัง

   3. การสบตา เป็นการแสดงออกถึงระดับความไว้ใจ เชื่อใจ

   4. น้ำเสียงในการพูด ระดับความค่อย-ความดัง เสียงสูง-ต่ำ จังหวะในการพูด

   5. การปรากฏตัว เสื้อ ผ้า หน้า ผม การเดิน บุคลิกภาพ สามารถสร้างทั้งความประทับใจ และ ไม่ประทับใจ ต่อผู้ที่พบเห็น เช่นไปสัมภาษณ์ ไปขายของ สิ่งประทับใจแรกก็คือการปรากฏตัวของเรา จึงควรตรวจสอบความพร้อมก่อนพบปะผู้คน

   6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพรอบตัวเรา

   7. ระยะห่าง อาทิ การยืน การสัมผัส แสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคย หรือ ความห่างเหิน

   8. การแสดงออกทางสีหน้า รวมถึงการยิ้ม กระพริบตา ขมวดคิ้ว หน้าบึ้งตึง

   9. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เช่น การที่เหงื่อออก หรือ กระพริบตาถี่ๆ แสดงถึงความตึงเครียด เป็นต้น

 

การสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด (Non-verbal) ช่วยให้

   1. ช่วยขยายความเข้าใจจากการได้ยินจากคำพูด เช่นพยักหน้าเป็นการยืนยันว่ายอมรับนอกเหนือจากคำว่า “ได้/ตกลง”

   2. แสดงให้รู้ถึงระดับอารมณ์ การชักสีหน้า การพูดเสียงดัง ห้วน แสดงถึงความไม่พอใจ

   3. สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

   4. สะท้อนกลับข้อมูลให้กับผู้อื่น

   5. ควบคุมการสื่อสาร ว่าต้องการสื่อสารต่อ หรือต้องการสรุปจบการพูด เช่น ยกมือเพื่อขอพูดต่อ หรือเก็บข้าวของ มองนาฬิกา แสดงว่าต้องการปิดการสนทนา เป็นต้น

 

 

 

   การปฏิสัมพันธ์ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันมีการเห็น การได้ยิน ได้กลิ่น ได้สัมผัส การลิ้มรส การเห็นมีผลกระทบมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการเลียนแบบของเด็ก ซึ่งใช้การมอง การสังเกต

 

 

 

ตัวอย่างการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดและความหมาย

การสื่อสาร ลักษณะ ความหมาย
ตา และ ใบหน้า มองตาผู้พูด และ พยักหน้าบ้าง ตั้งใจ เคารพ แสดงความสนใจ แต่ถ้ามากไปแสดงถึงความก้าวร้าว (บางวัฒนธรรม)
ผู้ฟังกรอกตาไปมา เบื่อ ไม่สนใจฟัง และไม่สนคนพูด
หลบตา สายตาหลุกหลิก ซ่อนเร้น ไม่ซื่อสัตย์
กระพริบตาถี่ เคลื่อนไหวใบหน้าไปมา แกว่งมือ เขย่าเท้า กระตุกขา วิตกกังวล
ยิ้มแย้ม มองโลกในแง่ดี เข้าถึงได้ง่าย
ถ้าตั้งคำถามกับคนถนัดขวาแล้วเขาหันไปทางขวาขณะคิด กำลังทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น
ถ้าตั้งคำถามกับคนถนัดขวาแล้วเขาหันไปทางซ้ายขณะคิด กำลังกุเรื่อง
ท่าทาง การโน้มตัวไปข้างหน้า แสดงออกในทางบวกต่อการสนทนา
นั่งพิงพนักเก้าอี้ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย เบื่อ
กอดอก/ไขว้ขา ปกป้อง/ ไม่เปิดเผย/ไม่เห็นด้วย/ไม่สนใจ/อึดอัด
เดินก้มหน้า และ ไม่สบตาใคร เศร้าใจ/เหนื่อย/กดดัน
การนั่ง ข้างเดียวกัน พวกเดียวกัน
เผชิญหน้ากัน แข่งกัน

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

   1. Non-Verbal Communication : skillsyouneed.com

   2. How to Read Body Language : issue247.com

   3. วิธีการอ่านภาษากาย : th.m.wikihow.com