ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ทัศนคติคือทุกอย่างในชีวิต Attitude is Everything

   ทัศนคติใช้ในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติ และ คุณค่า (Value) มีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช้อันเดียวกัน ทัศนคติเกี่ยวข้องกับ 3 อย่างคือ ความคิด (Cognitive) ผลกระทบ (Affect) และ พฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงาน ทั้งการมีส่วนร่วมและความพอใจในงานที่ทำ

   ทัศนคติมิใช่เฉพาะในงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับตัวเราเองด้วย หลายคนรับรู้สิ่งที่มากระทบแล้วคิดต่อถ้าคิดดีก็ไม่นำปัญหามาให้ แต่ถ้าคิดไม่ดีก็อาจนำผลลบมาสู่ชีวิต ดังที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์

ตัวอย่างแบบสำรวจทัศนคติ

       ตอบคำถามต่อไปนี้

       5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

       4 = เห็นด้วย

       3 = ไม่สามารถตัดสินใจได้

       2 = ไม่เห็นด้วย

       1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ที่ เรื่อง คะแนน
1 หน่วยงานงานนี้เป็นสถานที่ทำงานที่ดี  
2 ถ้าฉันพยายามมากกว่านี้ ฉันคงทำงานที่นี่ได้  
3 อัตราค่าแรงของหน่วยงานแข่งกับหน่วยงานอื่นได้  
4 ยุติธรรมในการตัดสินใจเลือกพนักงานเพื่อทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น  
5 ฉันเข้าใจในผลประโยชน์หลากหลายที่หน่วยงานจัดให้  
6 ฉันได้ใช้ความสามารถเต็มที่ในงานที่ทำ  
7 งานที่หนักของฉันเป็นความท้าทายไม่ใช้เป็นภาระ  
8 ฉันเชื่อใจและมั่นใจในหัวหน้า  
9 ฉันสามารถบอกหัวหน้าในสิ่งที่คิดได้ทุกเรื่อง  
10 ฉันรู้ว่าหัวหน้าคาดหวังอะไรจากฉัน  

 

เทคนิคการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

   1. ออกกำลังกาย

   2. พักผ่อนให้เพียงพอ

   3. ตื่นอย่างกระฉับกระเฉง

   4. ร้องเพลงระหว่างอาบน้ำ

   5. เดินให้เร็วเข้าไว้

   6. ทักทายเชิงบวก

   7. มองปัญหาให้เป็นโอกาส

   8. เริ่มต้นวันด้วยการคิดว่าจะไปช่วยหรือ บริการใครอย่างไรบ้าง

   9. สังคมกับคนที่ทัศนคติเป็นเชิงบวก

   10. อ่านหนังสือที่เสริมสร้างกำลังใจ

   11. เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ หากพยายาม

   12. ลองทำก่อนปฏิเสธ

   สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามีแค่ 10% แต่ อีก 90% อยู่ที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบกาย ใจ เราแค่ไหน