ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การบริหารค่าตอบแทน: กฎหมายกับการจ่ายค่าจ้าง

    ตารางต่อไปนี้เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ ค่าชดเชย ซึ่งจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น สำหรับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560

305 บาท/วัน (49 จังหวัด) 308 บาท/วัน (13 จังหวัด) 310 บาท/วัน (7 จังหวัด)
กาญจนบุรี กระบี่ กรุงเทพมหานคร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครปฐม
กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา นนทบุรี
จันทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี
ชัยนาท เชียงใหม่ ภูเก็ต
ชัยภูมิ นครราชสีมา สมุทรปราการ
เชียงราย ปราจีนบุรี สมุทรสาคร
ตราด พระนครศรีอยุธยา  
ตาก พังงา  
นครนายก ระยอง  
นครพนม สงขลา  
นครสวรรค์ สระบุรี  
น่าน สุราษฎร์ธานี  
บึงกาฬ    
บุรีรัมย์    
ประจวบคีรีขันธ์    
พะเยา    
พัทลุง    
พิจิตร    
พิษณุโลก    
เพชรบุรี    
เพชรบูรณ์    
แพร่    
มหาสารคาม    
มุกดาหาร    
แม่ฮ่องสอน    
ยโสธร    
ร้อยเอ็ด    
ราชบุรี    
ลพบุรี    
ลำปาง    
ลำพูน    
เลย    
ศรีสะเกษ    
สตูล    
สมุทรสาคร    
สระแก้ว    
สุโขทัย    
สุพรรณบุรี    
สุรินทร์    
หนองคาย    
หนองบัวลำภู    
อ่างทอง    
อำนาจเจริญ    
อุดรธานี    
อุตรดิตถ์    
อุทัยธานี    
อุบลราชธานี    

    นายจ้างหลายรายคิดว่าจะไล่พนักงานออกเมื่อไหร่ก็ได้ ตามกฎหมายแรงงานกำหนดขั้นตอนการลงโทษไว้ (ในกรณีลูกจ้างไม่ได้ทำผิดรุนแรง) เริ่มจาก

      • ว่ากล่าวตักเตือนอย่างไม่เป็นทางการ

      • หากเรื่องเดิมพนักงานยังทำผิดอยู่ ก็ให้ตักเตือนด้วยวาจาอย่างเป็นทางการ คือไม่ใช่เจอตรงไหนคุยตรงนั้น แต่ควรเรียกมาคุยในห้องประชุม หรือ ห้องทำงาน จะให้เซ็นเอกสารด้วยก็ดี เพราะหากพนักงานไม่เปลี่ยนพฤติกรรม จะได้มีหลักฐานว่าได้เคยคุยกันแล้ว

      • ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการรับรู้อย่างเป็นทางการ

      • สั่งพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง

      • เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

    แนะนำให้ทำเอกสารให้พนักงานเซ็นรับทราบความผิดอย่างเป็นทางการ (ทุกครั้งยิ่งดี) เพราะหากเจอพนักงานหัวหมอ เราจะได้ไม่มีปัญหากับกระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตามเรื่องขั้นตอนการว่ากล่าวตักเตือนในกรณีที่พนักงานทำผิดเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับของหน่วยงาน และ ต้องแจ้งให้พนักงานทราบตั้งแต่ทำปฐมนิเทศเพื่อพนักงานจะต้องทราบและปฏิบัติตาม