การสนับสนุน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ศูนย์ BSC ออกบูทให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการฟรีในงาน Food Pack Asia 2016

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(BSC) กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม ได้ออกบูทให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจฟรีในงาน Food Pack Asia 2016 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2559 ที่ไบเท็คบางนา