กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SMEs Case Study #หจก.บุสยาริณฑ์

1. ข้อมูลกิจการ

ชื่อกิจการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุสยาริณฑ์ (สุริยะฟาร์ม)
ที่อยู่: 113/1 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์: 08-6898-6029, 086-652-2276
โทรสาร : -
E-mail: suriyafarm@hotmail.com
Web site: www.suriyafarm.com ; facebook: สุริยะฟาร์มครีมนมแพะ
ปีที่เริ่มกิจการ: 18/05/2553
ทุนจดทะเบียน (เงินลงทุน): 1,000,000 บาท
กรรมการผู้จัดการ: นางสาววณิชยา นพขำ
ผู้ถือหุ้นหลัก: นางสาววณิชยา นพขำ, นางสาววรัญญา สราญจิต
ผู้ประสานงาน: นางสาววีรินท์ สราญจิต
พื้นที่โรงงาน: 8,000 ตารางเมตร
รูปแบบธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภทอุตสาหกรรม: ผู้ผลิตเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ
รูปแบบกระบวนการผลิตหลัก: น้ำนมแพะ-->แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์---> บรรจุ
กำลังการ - โลชั่นบำรุงผิวน้ำนมแพะ อยู่ที 40 หลอด/ชั่วโมง (1 หลอด = 250 ml)
- สบู่หัวน้ำนมแพะ อยู่ที 53 ก้อน/ชั่วโมง (1 ก้อน = 70 กรัม)
- ครีมบำรุงผิวหัวน้ำนมแพะผสมทองคำ อยู่ที 51 กระปุก/ชั่วโมง
(1 กระปุก = 30 กรัม)
ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วน: -โลชั่นบำรุงผิวน้ำนมแพะ
-ครีมบำรุงผิวหัวน้ำนมแพะผสมทองคำ
-ครีมหน้าใสน้ำนมแพะ
-ครีมกันแดด SPF 55++
-ครีมกันแดดผสมรองพื้น (BB)
-ครีมบำรุงรอบดวงตา
-สบู่หัวน้ำนมแพะผสมทองคำ (Colostrum)
-สบู่หัวน้ำนมแพะ (Colostrum)
-สบู่เหลวน้ำนมแพะ
-สบู่นมแพะสูตรเข้มข้น
-นมพาสเจอรไรซ์
-นมสเตอริไลซ์ -นมแพะแท้ 100% (Goat Skim Milk)
-นมแพะแท้ 100% (Goat Milk Powder)
ลูกค้าหลักและสัดส่วน: ลูกค้าทั่วไป 70% , ลูกค้าประจำ 30%
ยอดขาย: ปี 2556 1.2 ล้านบาท, ปี 2557 1.1 ล้านบาท, ปี 2558 1.3 ล้านบาท
พนักงาน: ปี 2557 7 คน, ปี 2558 7 คน, ปี 2559 7 คน

2. ผลิตภัณฑ์

    รูปแบบของสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ

    ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย

    1) โลชั่นบำรุงผิวน้ำนมแพะ

    2) ครีมบำรุงผิวหัวน้ำนมแพะผสมทองคำ

    3) ครีมหน้าใสน้ำนมแพะ

    4) ครีมกันแดด SPF 55++

    5) ครีมกันแดดผสมรองพื้น (BB)

    6) ครีมบำรุงรอบดวงตา

    7) สบู่หัวน้ำนมแพะผสมทองคำ (Colostrum)

    8) สบู่หัวน้ำนมแพะ (Colostrum)

    9) สบู่เหลวน้ำนมแพะ

    10) สบู่นมแพะสูตรเข้มข้น

    11) นมพาสเจอรไรซ์

    12) นมสเตอริไลซ์

    13) นมแพะแท้ 100% (Goat Skim Milk)

    14) นมแพะแท้ 100% (Goat Milk Powder)

3. ความเป็นมาของกิจการ/แรงบันดาลใจ

    สุริยฟาร์ม เป็นฟาร์มปศุสัตว์ ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2539 โดยเริ่มต้นทำการเลี้ยงโคนม เพื่อจำหน่ายน้ำนมโค จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ.2545 จึงซื้อลูกแพะมาเลี้ยงจำนวน 2 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เลี้ยงเพื่อจำหน่ายสายพันธุ์และจำหน่ายน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรส์ และในปี 2551 ทางฟาร์มได้คิดที่จะหาวิธีเพิ่มมูลค่าน้ำนมแพะโดยได้ข้อแนะนำจากคณะนักศึกษาปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานที่ฟาร์ม เนื่องจากเห็นว่าน้ำนมแพะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งภายในและภายนอกร่างกาย จุดเริ่มต้นจึงได้เข้าอบรมหลักสูตรการแปรรูปน้ำนมแพะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

    หลังจากนั้นจึงได้กลับมาผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ำนมแพะออกมาจำหน่าย ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุสยาริณฑ์ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนหน่วยงานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จากนั้นได้สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว จวบจนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ “Alice” อลิส ภาษาอังกฤษแปลว่า “ผู้หญิง” และคำบอกเล่าในสวีเดน แปลว่า “สิ่งที่สวยงามที่มาจากสรวงสวรรค์” โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จะนำน้ำนมเหลือง (Colostrum) ของแม่แพะที่คลอดลูกวันแรก มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผสมคุณค่าของสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งโปรตีนวิตามิน อีกจำนวนมากจากธรรมชาติ มารวมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง

4. กิจกรรมที่ดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จ

    1. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีร้านค้าออนไลน์ ทั้งทาง Line@ Facebook เและเว็บไซต์ของทางบริษัท

    2. ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทใหม่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บไวต์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งเว็บไวต์ คือ www.suriyafarm.com ทั้งนี้ไม่มีการใช้เงินลงทุนด้านการปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่าย เนื่องจากทางบริษัทมีบุคคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนนี้ได้เลยโดยไม่ต้องจัดจ้างบริษัทภายนอกมาดำเนินการ

    3. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจากภาครัฐในส่วนของการทดลองนำสินค้าไปวางตลาดในต่างประเทศ

5. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการ

    โดยผลที่ได้จากการดำเนินงาน คือ สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีร้านค้าออนไลน์ทั้งทาง Line@ Facebook เและเว็บไซต์ของทางบริษัท ส่งผลให้มียอดขายเพิ่ม 15% และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย