กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SMEs Case Study บริษัท ผลิภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด #ลดการสูญเสียเนื้อปลาในกระบวนการผลิต

1. ข้อมูลกิจการ

ชื่อกิจการ: บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด
ที่อยู่: 140/10 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์: 044-411-172, 081-877-1771 IDLINE : lerd1238
โทรสาร: 044-411-
E-mail: Suneefood-lerd2011@hotmail.com
Web site: http://www.suneefood.net
ปีที่เริ่มกิจการ: 09/09/2548
ทุนจดทะเบียน (เงินลงทุน): 5,000,000.00 บาท
กรรมการผู้จัดการ: นายยอดชาย รัตนชีวกร
ผู้ถือหุ้นหลัก: นายยอดชาย รัตนชีวกร
ผู้ประสานงาน: นายเลิศ รัตนชีวกร
พื้นที่โรงงาน: 1,400 ตารางเมตร
รูปแบบธุรกิจ: บริษัทจำกัด
ประเภทอุตสาหกรรม: ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
รูปแบบกระบวนการผลิตหลัก: เนื้อปลา-->แปรรูป--->บรรจุ
กำลังการผลิต: 20,000 ชิ้น (แปรรูปเนื้อปลาวันละ 2,000 กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วน: แหนมปลากราย 70%
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (ไส้กรอกไก่และปลา) 30%
ลูกค้าหลักและสัดส่วน: ผู้ค้ารายใหญ่ 70% ,ร้านค้า 30%
ยอดขาย: ปี 2556 22 ล้านบาท, ปี 2557 29 ล้านบาท, ปี 2558 35 ล้านบาท
พนักงาน: ปี 2557 45 คน, ปี 2558 42 คน, ปี 2559 39 คน

2. ผลิตภัณฑ์

3. ความเป็นมาของกิจการ/แรงบันดาลใจ

    เริ่มก่อตั้งกิจการ "หจก.ผลิตภัณฑ์อาหารแม่สุนี" เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารประเภทแหนมปลากราย และได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็น "บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด" เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนามาตรฐานองค์กรให้เป็นสากล

    ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการแปรรูปเนื้อปลา นำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีหลายรสชาติ เช่น แหนมปลากราย ไส้กรอกห่อหมกปลากราย ไส้กรอกปลารสผัดกะเพรา ไส้กรอกปลาค้อกเทล และไส้กรอกปลายอผสมพริกไทยดำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการทำ บา–บี–คิว ไส้กรอกปลาภายใต้ยี่ห้อ แม่สุนี และ SUNEE BRAND รวมถึงยังเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครราชสีมา และได้รับคัดสรรในระดับ OTOP TO THE WORLD รวมถึงรางวัลประกันคุณภาพความอร่อยจากเชลล์ชวนชิม

    แหนมปลากรายแม่สุนี เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ได้รับเชิญไปออกรายการ TV หลายช่อง เช่น รายการบ้านเลขที่ 5 ช่วง นานาอาชีพ รายการลุงยุ้ยลุยสวน ตอน อาชีพใหม่ ทอดแหนมปลากรายขาย รายการสู้แล้วรวยตอนช่องทางสร้างเงินล้าน รวมถึงหนังสือพิมพ์ POST TODAY หนังสือทำแล้วรวย หนังสือคู่มือธุรกิจแฟรนไชส และอื่นๆ อีกจนถึงปัจจุบัน

4. กิจกรรมที่ดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จ

“การแก้ไขความสูญเสียในส่วนของการมีของเสีย (Defects) เนื่องจากหน่วยงานมีการสูญเสียเนื้อปลาในกระบวนการผลิต”

วัตถุประสงค์

    เพื่อลดการสูญเสียจากการทิ้งเศษเนื้อปลาปนก้างในกระบวนการผลิตของหน่วยงาน

รายละเอียดการผลดำเนินงาน

    ในกระบวนการผลิตเนื้อแหนมที่ได้มาจากเนื้อปลา ต้องนำเนื้อปลาเข้าเครื่องบดเพื่อรีดก้างและบดเนื้อปลาให้ละเอียดผ่านรูตะแกรงบด จะมีเนื้อปลาที่ไม่สามารถผ่านรูตะแกรงบดเนื่องจากก้างที่ติดค้างหน้าตะแกรงบดขวางและต้องนำตะแกรงบดออกมาทำความสะอาดทุก 120 กิโลกรัม ซึ่งจะมีเศษเนื้อปลาปนก้างจะติดออกมาประมาณ 1 กิโลกรัมเสมอ

วิธีการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

    ก่อนการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ทางบริษัทจะทิ้งเศษเนื้อปลาดังกล่าว แต่เมื่อทำการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า สามารถนำเศษเนื้อปลาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ จึงได้นำเศษเนื้อปนก้างมาหมักเกลือเพื่อผลิตเป็นปลาร้า

ผลที่ได้รับ

    ใน 1 วันทำการ มีเศษเนื้อปนก้าง 100 กิโลกรัม ราคาเนื้อปลา กิโลกรัมละ 57 บาท ซึ่งถ้าทิ้งไปก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น วันละ 5,700 บาทต่อวัน เมื่อนำไปผลิตเป็นปลาร้า สามารถกรองและตักเป็นน้ำปลาร้าจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ ซึ่งทางบริษัทสามารถจัดจำหน่ายส่งออกไปต่างประเทศในรูปแบบบรรจุขวด 500 cc. ในราคาขวดละ 20 บาท คิดเป็นมูลค่าการลดความสูญเสียจากการมีของเสียเท่ากับ 1,778,400 บาทต่อปี (มูลค่า 5,700 บาทต่อวัน * 26 วันทำการ =148,200 บาทต่อเดือน= 1,778,400 บาทต่อปี) และยังมีการต่อยอดที่ได้จำหน่ายน้ำปลาร้าอีกด้วย โดยไม่ต้องเพิ่มราคาต้นทุนผลิตแหนม ซึ่งการต่อสู้เรื่องราคาขายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างรุนแรงพอสมควร