กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SMEs Case Study บริษัท ผลิภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด #ลดความสูญเสียในส่วนของการผลิต

1. ข้อมูลกิจการ

ชื่อกิจการ: บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด
ที่อยู่: 140/10 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์: 044-411-172, 081-877-1771 IDLINE : lerd1238
โทรสาร: 044-411-
E-mail: Suneefood-lerd2011@hotmail.com
Web site: http://www.suneefood.net
ปีที่เริ่มกิจการ: 09/09/2548
ทุนจดทะเบียน (เงินลงทุน): 5,000,000.00 บาท
กรรมการผู้จัดการ: นายยอดชาย รัตนชีวกร
ผู้ถือหุ้นหลัก: นายยอดชาย รัตนชีวกร
ผู้ประสานงาน: นายเลิศ รัตนชีวกร
พื้นที่โรงงาน: 1,400 ตารางเมตร
รูปแบบธุรกิจ: บริษัทจำกัด
ประเภทอุตสาหกรรม: ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
รูปแบบกระบวนการผลิตหลัก: เนื้อปลา-->แปรรูป--->บรรจุ
กำลังการผลิต: 20,000 ชิ้น (แปรรูปเนื้อปลาวันละ 2,000 กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วน: แหนมปลากราย 70%
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (ไส้กรอกไก่และปลา) 30%
ลูกค้าหลักและสัดส่วน: ผู้ค้ารายใหญ่ 70% ,ร้านค้า 30%
ยอดขาย: ปี 2556 22 ล้านบาท, ปี 2557 29 ล้านบาท, ปี 2558 35 ล้านบาท
พนักงาน: ปี 2557 45 คน, ปี 2558 42 คน, ปี 2559 39 คน

2. ผลิตภัณฑ์

3. ความเป็นมาของกิจการ/แรงบันดาลใจ

    เริ่มก่อตั้งกิจการ "หจก.ผลิตภัณฑ์อาหารแม่สุนี" เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารประเภทแหนมปลากราย และได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็น "บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด" เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนามาตรฐานองค์กรให้เป็นสากล

    ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการแปรรูปเนื้อปลา นำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีหลายรสชาติ เช่น แหนมปลากราย ไส้กรอกห่อหมกปลากราย ไส้กรอกปลารสผัดกะเพรา ไส้กรอกปลาค้อกเทล และไส้กรอกปลายอผสมพริกไทยดำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการทำ บา–บี–คิว ไส้กรอกปลาภายใต้ยี่ห้อ แม่สุนี และ SUNEE BRAND รวมถึงยังเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครราชสีมา และได้รับคัดสรรในระดับ OTOP TO THE WORLD รวมถึงรางวัลประกันคุณภาพความอร่อยจากเชลล์ชวนชิม

    แหนมปลากรายแม่สุนี เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ได้รับเชิญไปออกรายการ TV หลายช่อง เช่น รายการบ้านเลขที่ 5 ช่วง นานาอาชีพ รายการลุงยุ้ยลุยสวน ตอน อาชีพใหม่ ทอดแหนมปลากรายขาย รายการสู้แล้วรวยตอนช่องทางสร้างเงินล้าน รวมถึงหนังสือพิมพ์ POST TODAY หนังสือทำแล้วรวย หนังสือคู่มือธุรกิจแฟรนไชส และอื่นๆ อีกจนถึงปัจจุบัน

4. กิจกรรมที่ดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จ

“การแก้ไขความสูญเสียในส่วนของการผลิตมากเกินความจำเป็น (Over Production)”

วัตถุประสงค์

    เพื่อลดต้นทุนในส่วนของการใช้น้ำแข็ง ในกระบวนการผลิตของหน่วยงานลงได้

รายละเอียดการผลดำเนินงาน

    เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นแหนมซึ่งต้องเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิ 1-4 องศาเซลเซียล โดยเก็บรักษาในถังแช่และต้องใช้น้ำแข็งในการเก็บรักษา โดยมีมูลค่าน้ำแข็ง 350 บาทต่อถัง ซึ่งสามารถเก็บรักษาแหนมได้จำนวน 3,000 ชิ้น

วิธีการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

    ทำการนำยอดขายที่ผ่านมาจากผู้สั่งสินค้ามาวิเคราะห์ และหาค่าเฉลี่ย และนำมาตั้งเป็นแผนการผลิต และกำหนดจำนวนการผลิตไม่ให้สูงหรือต่ำเกิน 5% ของแผนการผลิตที่วิเคราะห์ไว้ ผลที่ได้รับ

    สามารถลดค่าน้ำแข็งในการเก็บรักษาได้ถึง 1,400 บาทต่อวัน อีกทั้งยังลดการใช้แรงงานและสามารถบริหารจัดการเงินสดในการซื้อสินค้าวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบประกอบ เช่น กระเทียม เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการลดความสูญเสียในส่วนนี้ได้เท่ากับ 873,600 บาทต่อปี (จำนวนวันทำการ 26 วัน*วันละ 1,400 บาท = 72,800 บาทต่อเดือน = 873,600 บาทต่อปี)