กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กรณีศึกษา : โรงขนมจีนกับการเตรียมตัวเพื่อขอการรับรอง GMP

    โรงงานขนมจีนแป้งหมักเป็นโรงงานขนาดเล็กมีกำลังผลิตเฉลี่ยวันละประมาณ 7-8 ตัน มีคนงานประมาณ 40-45 คน มีขนวนการผลิตแบบตั้งเดิม

 

    โรงงานนี้ยังไม่ได้การรับรอง GMP ซึ่งทางเจ้าของกิจการต้องการขอรับการรับรอง GMP จึงได้เข้าร่วมโครงการกับทางภาครัฐ ทางผู้เขียนได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงทั้งในด้านโครงสร้างอาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต การจดบันทึกข้อมูลการผลิต และเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงาน

การดำเนินของโรงงานร่วมกับที่ปรึกษาได้มีขั้นตอนทำงานดังนี้

    1. ให้มีการดำเนินโครงการ 5 ส.ภายในโรงงาน ด้วยการสะสาง จัดการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากบริเวณการผลิต และทำการคัดแยกว่าจะยังสามารถใช้การได้ให้จัดเก็บเป็นสัดส่วน ถ้าใช้การไม่ได้ให้ขายหรือทิ้ง และให้นำอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ออกจาการผลิต ทั้งพาเลทไม้ให้เปลี่ยนเป็นพาเลทพลาสติก ซึ่งทางโรงงานได้ซื้อพาเลทพลาสติกมือสองมาใช้แทน

    2. ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะพื้นที่ภายในส่วนผลิตที่เฉะแฉะ เป็นหลุมเป็นแอ่ง ท่อระบายน้ำไม่เอียงลาดทำให้น้ำไม่ไหล และมีเศษเส้นขนมจีนร่วงตามพื้นและค้างอยู่ในท่อระบายน้ำ นอกจานี้โต๊ะจับเส้นขนมจีนใช้โต๊ะหินอ่อนทับด้วยแค่ไม้ไผ่ ซึ่งมีปัญหาชื้นเป็นรา จึงได้แนะนำให้เทพื้นใหม่ในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ และเปลี่ยนโต๊ะเป็นโต๊ะสแตนเลสที่มีรางระบายน้ำและเศษ ทำให้เศษร่วงลงตะกร้าไม่ร่งลงพื้น ทำให้เศษดเส้นที่จะไหลไปบ่อน้ำเสียลดลง สามารถลดภาระของบ่อบำบัดน้ำเสียลงได้ด้วย

    3. ในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปก่อนการปรับปรุงจะวางบนแผ่นไม้ที่วางกับพื้นรอการส่งออก ได้แนะนำให้ทำชั้นวางของ และโต๊ะวางรอส่งไม่ให้วางของกับพื้นโดยตรง

    4. ในส่วนของวัตถุดิบได้แนะนำให้มีการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจรับ มีการจัดเก็บตามลำดับเข้า และจ่ายออกตามลำดับเข้าก่อนออกก่อน และแยกส่วนการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เป็นหมวดข้าวสาร แป้ง สารเคมีที่ใช้ในการผลิต และสารเคมีที่ใช้เพื่อการทำความสะอาดให้แยกออกเก็บต่างหาก

    5. ในส่วนของพนักงาน ได้ทำการอบรมเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล และหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร รวมถึงให้ความรู้แก่เจ้าของกิจการว่าจะต้องมีการสำรวจสุขภาพของพนักงานด้วย พนักงานที่ป่วยเช่น เป็นหวัดหรือพนักงานที่มีบาดแผลที่มือควรจะต้องถูกแยกออกจากการผลิต จนกว่าจะหาย

    6. ในส่วนของระบบเอกสาร ได้แนะนำการจัดทำบันทึกข้อมูลการผลิตที่จำเป็น เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพขนมจีนทุกรอบทุกวันที่ผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ แนะนำให้มีการทดสอบชิมเริ่มตั้งแต่การชิมวัตถุดิบข้าวสารที่รับเข้า ด้วยการนำไปหุงแล้วชิม ชิมเส้นหลังต้ม และเส้นหลังจับ

    7. แนะนำการจัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ และให้ดำเนินการตามคู่มือคุณภาพ