ช่วงวางแผนธุรกิจ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แนวคิดทางธุรกิจ

“จะขายอะไรดี ต้องมีแนวคิดที่ดีก่อนด้วยการคัดเลือกสินค้า”

จากบทความเรื่องก้าวแรกในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่กล่าวไปแล้วใน 5 วิธีการประเมินตนเอง เราก็จะก้าวต่อไปในก้าวที่สองของเราคือ การมีแนวคิดธุรกิจในการคัดเลือกสินค้าต่อไปโดยขอนำรูปภาพของstep การทำธุรกิจที่จะลดความเสี่ยงลงได้ดังนี้

ก้าวที่สอง เป็นก้าวที่ยังต้องใช้ความคิดเช่นกันแต่จะมีเพิ่มการหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นจากก้าวแรกที่เราให้คิดเรื่องการประเมินตนเองไปแล้ว ซึ่งพอมาถึงก้าวสองนี้เราก็คงมีสินค้าหรือธุรกิจที่อยู่ในใจบ้างแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะขายได้ไหม ดังนั้นการทำธุรกิจใหม่ๆเราก็ควรสร้างแนวคิดที่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้า หรือสิ่งที่เราอยากนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้ลูกค้าของเราได้ใช้บ้าง การที่จะมีแนวความคิดในการคัดเลือกสินค้าเพื่อจะขายได้มากพร้อมทั้งได้กำไรนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก ผู้เขียนจึงอยากเสนอแนวคิดในการคัดเลือกสินค้าหรือบริการแบบง่ายๆเป็นสามทางเลือกดังนี้

สินค้าที่ลูกค้าต้องการมากแต่ยังไม่มีใครขาย (อาจยังผลิตไม่ได้หรือผู้ผลิตยังคิดไม่ถึง) สินค้าประเภทนี้ใครคิดได้จะได้เปรียบอย่างมาก ถ้าเราลองเอาประสบการณ์+พรสวรรค์+ความชอบ+ความรู้+เครือข่าย ของเรามาใช้แล้วหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ได้ สินค้านี้แหละที่เราจะขายได้มากซึ่งผู้เขียนเองเคยคิดอยากได้เสื้อที่ติดแอร์ในตัว(เพราะประเทศไทยนี้ร้อนมาก) และเสื้อติดแอร์นี้ควรทำงานได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพราะไทยก็มีแดดที่จัดมาก) ถ้าใครผลิตเสื้อติดแอร์นี้ได้ก็คงขายดีมากเลย แต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ข่าวว่าเสื้อแบบนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ผลิตแล้ว เขาคิดค้นเพื่อนำมาให้คนป่วยใส่เพื่อควบคุมอุณหภูมิในร่างกายประมาณ 22-26 องศาเซลเซียสเพียงแต่ยังไม่ได้ใช้พลังแสงอาทิตย์เท่านั้น ซึ่งในทางธุรกิจก็ยังไม่เห็นมีใครผลิตขายเลย การคัดเลือกสินค้าในแนวคิดนี้จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้จินตนาการให้มากเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของเรา สำหรับสินค้าประเภทนี้ที่มีผู้ประดิษฐ์หรือคิดค้นได้มักนำไปจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบเพราะถือเป็นนวัตกรรมที่ตนเองคิดค้นขึ้นมายกตัวอย่าง มีบริษัทไทยแห่งหนึ่งคิดสารกระตุ้นป้ายตาอ่อนของต้นแก้วมังกร เพื่อช่วยให้ตาอ่อนเป็นตาดอกได้มากขึ้น รวมทั้งไม่ต้องส่องไฟเพื่อเร่งการออกดอก ทำให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายการส่องไฟและแรงงาน ทั้งยังช่วยทำให้ต้นแก้วมังกร ติดดอกได้มากขึ้น โดยได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตเพื่อขายส่งออกไปยังประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปลูกแก้วมังกรมากที่สุด) สารกระตุ้นนี้ถูกขายบรรจุในขวดภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งมียอดขายที่เติบโตเร็วมากพร้อมทั้งมีกำไรในอัตราที่สูงด้วย

สินค้าที่มีขายอยู่แล้วแต่ปริมาณผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า (มี Order มาก) สินค้าประเภทนี้มักเป็นสินค้าตามกระแสนิยม, สินค้าตามเทศกาล หรือสินค้าที่เป็นไปตามฤดูกาลที่ขาดตลาด ถ้าเราสามารถเป็นผู้นำ หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ตามในลำดับต้นๆได้ เราก็จะเกาะกระแสและได้กำไรอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นใน 2-3 ปีที่ผ่านมามีผู้นิยมหินสีมาร้อยเป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือเพื่อเสริมบารมี เสริมความโชคดีทั้งการงาน การเงินและความรัก แถม มีการนำสร้อยที่ร้อยจากหินสีแก้ชงตามปีนักษัตรด้วย โดยอธิบายถึงคุณสมบัติที่ดีของหินสีในแต่ละสีต่างกันไป มีผู้นิยมซื้อใส่เป็นจำนวนมากทั้งชาย หญิง ถ้าเราสามารถเกาะกระแสในลำดับแรกๆด้วยการร้อยหินสีนี้ขายได้ก็สามารถตั้งราคาขายที่สูงได้ทำให้มีกำไรมาก แต่ถ้าเรามาเริ่มในเวลาที่กระแสนิยมตกก็อาจจะขาดทุนได้เช่นกันเนื่องจากต้องขายราคาถูกแล้วยังต้องสต๊อกหินอีกด้วย

เป็นสินค้ารูปแบบใหม่ๆ สูตรใหม่ๆ รสชาติใหม่ๆ รูปทรงและสีใหม่ ที่สามารถแข่งขันกับสินค้าที่มีอยู่แล้วได้ สินค้าประเภทนี้มีมากในตลาดเพราะเราจะสู้คู่แข่งขันรายเดิมได้ก็จำเป็นต้องมีการคิดแบบที่แตกต่างเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นหรือรสชาติอร่อยกว่าของที่มีขายอยู่แล้วในตลาด ดังนั้นผู้ประกอบการใหม่ควรพัฒนาสินค้าก่อนนำไปขายในตลาดด้วยการสำรวจสินค้าที่มีขายอยู่ในตลาดแล้วว่ามีรูปลักษณ์อย่างไรบ้างและสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้กับสินค้านั้นแล้วจึงนำเสนอต่อตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีผู้ผลิตทั้งรายใหญ่รายเล็กจำนวนมากมายที่ใช้แนวคิดในข้อนี้นำเสนอสินค้าสู่ตลาด เช่น กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ที่เสนอวิธีการตากด้วยพลังแสงอาทิตย์และนำเสนอกล้วยตากที่เคลือบด้วยชาเขียวและชอคโคแลต แต่การที่นำเสนอสินค้าใหม่ไปแล้ว ไม่นานก็จะมีคนมาลอกเลียนแบบถ้าสินค้านั้นขายดีขึ้น ผู้ผลิตจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรูปแบบใหม่ๆเรื่อยๆและตอบสนองคนกลุ่มใหม่ได้

แนวความคิดในการคัดเลือกสินค้าจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบรายเล็กถึงรายกลางเนื่องจากการลงทุนต่ำและสินค้าที่ผลิตไม่ยากทำให้มีผู้เลียนแบบได้ง่าย จึงมีการแข่งขันที่สูง ถ้าเราใช้แนวคิดในสามข้อมาปรับปรุงในสินค้าที่อยู่ในความคิดของเราอยู่แล้วก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะขายดีและลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้