แอพพลิเคชั่นดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ระบบความคุมสต็อกสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป

ชื่อแอพพลิเคชั่น: Stock Flow Version: 1.0.0
ความต้องการ: ใช้ได้ทั้ง Smart Phone หรือ Tablet บนระบบปฎิบัติการ Android 4.4 หรือสูงกว่า (แนะนำเป็น Android 5.0 หรือสูงกว่า) บนหน้าจอขนาด 4 นิ้วขึ้นไป (แนะนำ 5 นิ้วขึ้นไป)
รายละเอียด: เป็นแอพพลิเคชั่นควบคุมสต๊อคสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป โดยประกอบด้วย ระบบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบข้อมูลสินค้า ระบบฐานข้อมูลรับเข้าจ่ายออก โดยการรับเข้าจากการซื้อและรับเข้ากรณีอื่นๆที่ไม่ ก่อให้เกิดรายจ่าย การจ่ายออก จากการขาย และการเบิกกรณีอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รายงานสถานะสินค้าคง คลัง รายงานรับเข้า / จ่ายออกสินค้า ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล และสามารถพิมพ์รายงานซึ่งใช้ร่วมกับ เครื่องพิมพ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wireless Lan ได้ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SME) โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รูปตัวอย่าง:     
สำหรับ Android: สำหรับ iOS