แอพพลิเคชั่นดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ระบบควบคุมการรับและจ่ายเงินสด และการะแสเงินสด

ชื่อแอพพลิเคชั่น: Money Flow Version: 1.0.0
ความต้องการ: ใช้ได้ทั้ง Smart phone หรือ Tablet บนระบบปฏิบัติการ Android 4.4.0 หรือสูงกว่า พร้อมหน้าจอความละเอียดสูง
รายละเอียด: เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกบัญชี รายรับและรายจ่ายทางการเงิน ทั้งส่วนตัว และส่วนกิจการ โดยให้เราใส่ข้อมูลรายวัน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเงิน ทั้งรับและจ่าย เช่นจำนวนเงิน, วันที่, เลือกหมวด(ส่วนตัว /ส่วนกิจการ), ประเภทบัญชี(รับ /จ่าย), ประเภทเงิน(เงินสด /โอน /บัตรเครดิต) จากนั้นก็จะสามารถค้นหาข้อมูล รวมถึงแสดงรายงานสรุปของเงินคงเหลือ และยอดการใช้งานให้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับธุรกิจ(SME) ขนาดเล็ก หรือบุคคลทั่วไปทำบัญชีครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รูปตัวอย่าง:     
สำหรับ Android: สำหรับ iOS: