แอพพลิเคชั่นดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ระบบการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจการผลิตรายย่อย

ชื่อแอพพลิเคชั่น: ระบบการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจการผลิตรายย่อย/ DIP Business Plan Version: 1.0.0
ความต้องการ: ใช้ได้ทั้ง Smart phone หรือ Tablet บนระบบปฏิบัติการ Android 4.4 หรือสูงกว่า(แนะนำเป็น Android 5.0 หรือสูงกว่า) และหน้าจอความละเอียดสูง
รายละเอียด: เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ ระบบ DIP Business Plan จึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ทุกธุรกิจ สามารถวางแผนโครงการธุรกิจของตนเอง โดยการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถวัดผลของโครงการธุรกิจเป็นด้านต่างๆเพื่อให้ธุรกิจสามารถรับทราบถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทน งบการเงิน และสามารถนำแผนประกอบธุรกิจไปใช้ต่อยอดได้
รูปตัวอย่าง:     
สำหรับ Android: สำหรับ iOS: