แอพพลิเคชั่นดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ระบบประเมินผลการดำเนินงานและผลการประกอบการธุรกิจ

ชื่อแอพพลิเคชั่น: ระบบประเมินผลการดำเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ/ DIP Business Evaluation Version: 1.0.0
ความต้องการ: ใช้ได้ทั้ง Smart phone หรือ Tablet บนระบบปฏิบัติการ Android 4.4 หรือสูงกว่า(แนะนำเป็น Android 5.0 หรือสูงกว่า) และหน้าจอความละเอียดสูง
รายละเอียด: เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับ ประเมินผลการดำเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้ SMEs ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ โดย SMEs สามารถประเมินผลด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น บันทึกการประเมินผล เปรียบเทียบคะแนนประเมินกับธุรกิจอืนๆ และส่งแบบประเมินผลไปยัง Cloud Server เพื่อบันทึกข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs ต่อไป
แอพลิเคชั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รูปตัวอย่าง:     
สำหรับ Android: สำหรับ iOS: