บทความและงานวิจัย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Sheets ตอนที่ 3 การสร้างแผนภูมิ

          การสร้างแผนภูมิหรือกราฟแบบต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นความสามารถพื้นฐานที่โปรแกรมประเภท Spreadsheet ส่วนใหญ่จะต้องมี และโปรแกรม Google Sheets ก็เช่นกันมีความสามารถนี้ด้วย โดยมีกราฟหลายประเภทให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น ทั้งสองมิติ และสามมิติ

ภาพตัวอย่างการสร้างกราฟ