บทความและงานวิจัย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Forms ตอนที่ 2 การแชร์แบบสอบถามและการวิเคราะห์ผลสรุป

          ในตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การสร้าง e-Form ด้วยโปรแกรม Google Forms แล้ว ขั้นตอนถัดมาเราจะต้องทาการแชร์แบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสำรวจ โดยให้เราส่งลิงค์แบบฟอร์มไปให้ทาง  e-Mail หรือจะนำลิงค์ไปใส่ไว้หน้าเว็บไซต์ของเราก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถทำได้ดังนี้

          ซึ่งตอนนี้เป็นการแสดงผลเฉพาะคนหรือ INDIVIDUAL โดยด้านล่างจะมีเครื่องมือในการเลื่อนแบบสอบถาม สั่งพิมพ์ หรือลบแบบสอบถามได้ด้วย แต่ถ้าหากต้องการดูผลสรุปก็สามารถทำได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง SUMMERY

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงผลหัวข้อวันที่เริ่มงาน

          เท่านี้ก็จะได้แบบสอบถามที่เรียกว่า e-Form ไว้ใช้งานแบบ Online 24 ชั่วโมงไว้ใช้งาน ซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลมาใช้ในการตลาด หรืองานวิจัยขององค์กรของเราได้อย่างดีทีเดียว