บทความและงานวิจัย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Forms ตอนที่ 1 การสร้างแบบสอบถาม

          โดยทั่วไปในการออกแบบเว็บไซต์ในบางครั้งเราก็ต้องการสร้างแบบสอบถาม เพื่อขอความคิดเห็น หรือทำการสำรวจเพื่อทำงานวิจัยทางการตลาด รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า เป็นต้น ก็เป็นเรื่องที่เจอกับบ่อย ๆ แต่การทำก็ยากไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลบน Server รวมถึงการเขียนโปรแกรม Html เพื่อสร้างแบบฟอร์ม และเขียนโปรแกรม Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลหลังจากผู้ใช้งาน Submit และสุดท้ายการต้องเขียนโปรแกรมในการประมวลผลเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นว่าต้องใช้โปรแกรมเมอร์ในการทำงานนี้ แต่ด้วย Google Forms เราสามารถทำงานดังกล่าวได้เองง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็ได้ และที่สำคัญยังเป็นบริการที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีอีกด้วย

          สำหรับหัวข้อนี้ เราจะมาดูวิธีการสร้าง e-Form ด้วยโปรแกรม Google Forms โดยขั้นตอนการใช้งานจะมีรายละเอียด ดังนี้

          1. ให้เราเปิดโปรแกรม Browser จากนั้นเข้า http://www.google.com แล้วทำการ Login ด้วยบัญชี Gmail ของเรา (หากไม่มีต้องการสมัครเสียก่อน)

          ให้ทำการเพิ่มคำถามไปเรื่อย ๆ จนครบ โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลในไฟล์ให้อัตโนมัติ ส่วนในตอนที่ 2 จะมาเรียนการแชร์ลิงค์แบบสอบถามที่เราสร้างขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กรอกข้อมูล รวมถึงวิธีการดูรายงานผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นอย่างไร