โต๊ะญี่ปุ่น

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เกี่ยวกับโต๊ะญี่ปุ่น

โต๊ะญี่ปุ่น Japan Desk

กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ JETRO และ JICA จัดตั้งโต๊ะญี่ปุ่น หรือ Japan Desk เมื่อปี 2553  เพื่อผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น  ซึ่งโต๊ะญี่ปุ่นได้ดำเนินการภายใต้ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ BSC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ขยายความร่วมมือในการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรม    
โดยลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนของญี่ปุ่นแล้ว  19   หน่วยงาน     มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  เช่น การออกบูทแสดงสินค้า,งานสัมมนาและจับคู่เจรจาธุรกิจ , การแลกเปลี่ยนดูงาน เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับปรึกษาแนะนำโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ได้ที่ ศูนย์บริการ BSC ส่วนกลาง (พระราม 6) หรือติดต่อ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 202 4484