บทความและงานวิจัย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การวิเคราะห์และประมวลผลการลงทุน

การวิเคราะห์และประมวลผลการลงทุน (Pre-Feasibily Study) เป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นได้ของโครงการ หรือ ธุรกิจที่น่าสนใจ โดยข้อมูลที่นำมาศึกษาเป็นข้อมูล ณ ปี 2552 เป็นเกณฑ์ ซึ่งการศึกษาจะนำเสนอรายละเอียดประกอบไปด้วย บทสรุปของธุรกิจนั้นสำหรับนักลงทุน รายละเอียดสินค้า การวิเคราะห์ตลาด การผลิต การเงินและการลงทุน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของสมมติฐานของการศึกษาก่อนนำไปใช้

ดังนั้นศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ขอนำเสนอการวิเคราะห์และประมวลผลการลงทุนของธุรกิจ 2 หมวด คือ

หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป : มีการศึกษาเบื้องต้นเรื่องความเป็นไปได้ของธุรกิจ ดังนี้

 • ซุปถั่วเหลืองก้อน
 • การแปรรูปยางพารา
 • การผลิตชาเชียวและชาอูหลงแบบซอง
 • น้ำมันงาขาวและงาดำ
 • การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง
 • การทำไซโลข้าวไทย

หมวดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : มีการศึกษาเบื้องต้นเรื่องความเป็นไปได้ของธุรกิจ ดังนี้

 • บริการเช่าต้นไม้ครบวงจร
 • เฟอร์นิเจอร์แปลงร่างยังขายได้
 • กระเป๋าถือแฟชั่นดีไซน์เฉพาะตัว
 • รองเท้าผ้าใบโดนใจวัยเทรนดี้
 • รองเท้ายางพาราเทรนซีชั่นเชนจ์
 • เครื่องประดับอัญมณีสู่มวลชน

ขอบคุณภาพประกอบจาก Stuart Miles & two bee & jannoon028/FreeDigitalPhotos.net