การสนับสนุน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ธ.กรุงไทย สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

 

ธ.กรุงไทย สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ