การสนับสนุน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ธ.กสิกรไทยสินเชื่อ SME

 

ธ.กสิกรไทยสินเชื่อ SME เรามุ่งมั่นเคียงข้าง SME ด้วยการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเข้าใจ สนับสนุนเงินทุนสินเชื่อ SME องค์ความรู้ และต่อยอดธุรกิจให้เติบโต เชื่อมโยงคู่ค้าด้วยเครือข่ายธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย